Leśna Samorządowy Portal Internetowy Leśna Herb
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Pogoda     |     
zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03
zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty unijne i inicjatywy lokalne
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
Utworzenie Izerskiego Centrum Promocji Produktów Lokalnych
Samorządowy Informator SMS
Zimowe utrzymanie
Przetargi, zamówienia publiczne
Lesna.E-mapa.net
Nieruchomości na sprzedaż
Panorama Leśnej
Przedsiębiorstwo Miejskie Synergia
MGOPS Lesna
Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej
LGD
Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Strona internetowa Pobiedna.pl
Złotniki Lubańskie

Środowisko przyrodnicze

 

Klimat

Klimat Pogórza Izerskiego kształtuje się pod wpływem mas powietrza napływających znad Atlantyku i Skandynawii, rzadziej znad północnej Afryki i południowej Europy. Jest to zatem klimat o dominujących cechach oceanicznych, umiarkowanie chłodny i wilgotny. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń, najcieplejszym lipiec, przy czym rozkład temperatur pozostaje w związku z wysokością: przeciętnie co 100 m temperatura obniża się o 0,5°C. Suma opadu rocznego wynosi od 870 do 1020 mm. Maksimum opadowe wypada w lipcu, minimum w lutym. Śnieg utrzymuje się przez ok. 50 dni w roku. Dominują wiatry zachodnie: zimą z południowego zachodu, latem z północnego zachodu. Najkorzystniejsze warunki pogodowe panują we wrześniu i w lutym – marcu. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 6,4°C. Okres wegetacyjny [z temperaturą powyżej 5°C] trwa około 30 tygodni, a lato termiczne [temperatura powyżej 15°C] – około 11 tygodni.

Gleby

Występuje zdecydowana przewaga gleb średnich (IV klasa) – 54,5% powierzchni użytków rolnych i dobrych (III klasa) – 37,2%. Najlepsze gleby występują w obrębach wiejskich: Grabiszyce Dolne, Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie i Szyszkowa, a najsłabsze w obrębie: Świecie, Pobiedna, Stankowice i Wolimierz.

Hydrologia

Cały obszar Gminy Leśna leży w dorzeczu górnego odcinka rzeki Kwisy. Charakteryzuje się on zmiennymi przepływami wody, co przy gwałtownych i długotrwałych opadach latem lub szybkim tajaniu śniegów wiosną stwarza groźbę powodzi. Dla zapobieżenia powodziom wybudowano na Kwisie dwa zbiorniki retencyjne (Leśniański i Złotnicki), które spełniają również istotną funkcję rekreacyjną oraz krajobrazową. Na terenie Gminy Leśna, Kwisę zasila szereg potoków, największymi z nich są dopływy lewobrzeżne: Bruśnik, Potok Miłoszowski i Grabiszówka.

Na terenie gminy występują wody podziemne:

 • warstwowe – w osadach holoceńskich,
 • szczelinowe – w osadach plejstoceńskich.

 Surowce mineralne

Na terenie gminy występują następujące rodzaje skał:

 • Metamorficzne, pochodzące z wieku prekambryjskiego – gnejsy, granitognejsy, granity, łupki kwarcowo-łyszczykowe, łupki amfibolitowe i skały kwarcowe;
 • Wulkaniczne, pochodzące z okresu trzeciorzędowego – bazalty i tufy bazaltowe;
 • Osadowe, pochodzące z okresu trzeciorzędowego – osady ilastopiaszczyste (ze znacznym udziałem iłów kaolinowych) i utwory żwirowe oraz pochodzące z okresu czwartorzędowego – żwiru i piaski wodnolodowcowe, a także utwory gliniaste.

Według innej klasyfikacji, surowce występujące na terenie gminy można podzielić na zwięzłe, okruchowe oraz ilaste.

Na terenie Gminy Leśna udokumentowano następujące złoża surowców mineralnych:

 • Miłoszów – bazalt,
 • Grabiszyce Średnie – bazalt,
 • Stankowice – kruszywo naturalne,
 • Smolnik – bentonit,
 • Leśna/Miłoszów – bentonit,
 • Góra Liściasta – bazalt,
 • Grabiszyce Górne – kruszywo naturalne.

Cztery pierwsze złoża były już eksploatowane w przeszłości, natomiast w przypadku pozostałych – eksploatacji dotąd nie podjęto.

Obszary cenne pod względem przyrodniczym

Na obszarze gminy występują obszary cenne pod względem przyrodniczym, które zostały wyróżnione w inwentaryzacji przyrodniczej. Należą do nich następujące tereny:

 • Las Miłoszowski i Góra Bobrzycka,
 • Kompleks Leśny i Dolina Potoku Bruśnik,
 • Przełomowy odcinek Kwisy,
 • Wąwóz Kwisy k. Złotnik Lubańskich,
 • Stożki wulkaniczne,
 • Łąki k. Pobiednej,
 • Dolina Grabiszówki,
 • Las Bukowy na Górze Liściastej

 

Pomniki przyrody

Na terenie Gminy Leśna znajduje się 15 pomników przyrody, z czego 13 przyrody ożywionej, i 2 nieożywionej.

Pomniki przyrody ożywionej to drzewa i pnącza, które wyróżniają się z otoczenia ciekawą formą, rozmiarami, czy wiekiem. Najwięcej z nich – pięć znajduje się na terenie parku przy Miejsko-Gminnym Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Leśnej, kolejne trzy znajdują się na terenie wokół Zamku Czocha. Po jednym pomniku przyrody można znaleźć przy drodze gminnej prowadzącej z rynku Leśnej w stronę granicy państwa, przy drodze powiatowej pomiędzy Leśną a Stankowicami oraz przy drodze powiatowej w Szyszkowej. Kolejny pomnik przyrody znajduje się na terenie parku przy byłym żłobku nieistniejących już ZPJ Dolwis oraz na terenie zieleni przy Gimnazjum w Leśnej. 

Dwa obiekty są pomnikami przyrody nieożywionej. Są nimi wulkaniczne stożki zbudowane ze skały bazaltowej, położonej na południowy zachód od Leśnej, na terenie obrębów wiejskich: Smolnik [Stożek Perkuna] i Miłoszów [Stożek Światowida], w odległości ok. 800 m od siebie.

 

Lp.

Nazwa

Lokalizacja

1.

Choina kanadyjska

(Tsuga canadensis)

Leśna

w parku obok Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Leśnej

2.

Cis pospolity

(Taxus baccata)

Leśna

ok. 70 m od rynku w kierunku Miłoszowa

3.

Cis pospolity

(Taxus baccata)

Stankowice

ogród z kamienną altaną na zamku Czocha

4.

Cyprysik groszkowy (Chamaecyparis pisifera)

Leśna

w parku obok Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Leśnej

5.

Sosna wejmutka

(Pinus strobus)

Leśna

w parku obok Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Leśnej

6.

Bluszcz pospolity

(Hedera helix)

Stankowice

wschodnia część parku przy zamku Czocha

7.

Buk pospolity

(Fagus sylvatica)

Leśna

w parku obok Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Leśnej

8.

Dąb czerwony
(Quercus rubra)

Leśna

ok. 380 m od rynku w kierunku Miłoszowa na terenie parku przy byłym żłobku nieistniejących już ZPJ Dolwis

9.

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

Leśna

w parku obok Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Leśnej

10.

Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)

Leśna

na terenie zieleni przy Gimnazjum w Leśnej

11.

Lipa szerokolistna

(Tilia platyphyllos)

Stankowice

po prawej stronie ostrego zakrętu drogi powiatowej pomiędzy Leśną a Stankowicami (ok. 220 m przed nieczynną stacją paliw)

12.

Miłorząb dwuklapowy

(Ginko biloba)

Stankowice

ogród z kamienną altaną na zamku Czocha

13.

Skała bazaltowa

Stożek Perkuna

Smolnik

ok. 900 m od drogi rowerowej pomiędzy Miłoszowem a Grabiszycami

14.

Skała bazaltowa

Stożek Światowida

Miłoszów

ok. 150 m od drogi rowerowej pomiędzy Miłoszowem a Grabiszycami

15.

Dąb szypułkowy Szyszkowiak

(Quercus robur)

Szyszkowa

przy drodze powiatowej, w pobliżu świetlicy

 

Obszar chronionego krajobrazu

Uchwałą NR XXXVII/339/93 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 29 czerwca 1993 r. utworzony został obszar chronionego krajobrazu obejmujący najbliższe otoczenie najcenniejszych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym terenów Kwisy w rejonie miasta Leśna i wsi Stankowice, Złotniki Lubańskie i Złoty Potok.

Obszary Natura 2000

Na terenie Gminy Leśna znajdują się dwa obszary Natura 2000 - Sztolnie w Leśnej (PLH020013) oraz Łąki Gór i Pogórza Izerskiego (PLH020102).  Obszar Natura 2000 Sztolnie w Leśnej składa się z dwóch oddzielnych części. Pierwsza o powierzchni 10,84 ha położona jest na obszarze leśnym, na południowy wschód od miejscowości Leśna. Druga zajmuje powierzchnię 19,38 ha na wschodnim krańcu miasta, na prawym brzegu rzeki Kwisy i obejmuje tereny leśne i rolnicze. W granicach Obszaru znajduje się dziewięć sztolni stanowiących jeden z najważniejszych kompleksów zimowisk wykorzystywanych przez nietoperze na terenie Dolnego Śląska oraz otaczający je las, którego część stanowią cenne siedliska leśne.

Obszar Natura 2000 Łąki Gór i Pogórza Izerskiego obejmuje najbardziej na zachód wysunięty fragment polskich Sudetów - podnóże Gór Izerskich. Obszar obejmuje półnaturalne górskie łąki i murawy użytkowane ekstensywnie, lasy i zadrzewienia śródpolne oraz tereny uprawne. Jest to jedyne stanowisko wszewłogi górskiej - atlantyckiego gatunku znanego w Polsce tylko z Sudetów Zachodnich. Obok wszewłogi występują tu cenne gatunki motyli np. Przeplatka aurinia - największe znane stanowisko w Polsce Południowo-Zachodniej oraz motyle dzienne z rodziny modraszkowatych - miejsce występowania ponad 2% populacji krajowej. Cały obszar zajmuje powierzchnię 6433,4 ha. Na terenie Gminy Leśna, w południowo wschodniej części miejscowości Wolimierz, znajduje się ok. 60 ha tego obszaru.

 

 

 

Zamieścił: Łukasz Roszkowski
Biuletyn Informacji Publicznej
niedziela, 20 sierpnia 2017
232 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bernarda, Sabiny, Samuela
Wizyta Prezydenta
Wirtualny spacer
Gmina na 6
Interaktywny Plan Miasta
Szlaki rowerowe Leśnej i okolic
Kamera internetowa
Foto galeria
e-kartki
Prognoza pogody
HotSpot
Zamek Czocha
Gimnazjum w Leśnej
Szkoła Podstawowa w Smolniku
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Grabiszycach Średnich
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej
Miejsko-Gminne Przedszkole w Leśnej
Żłobek w Leśnej
Szkoła Podstawowa w Stankowicach
Szkółka Piłkarska GOL
KLUB KAJAKARSKI L.U.K.S.
MGKS Leśna
Poznaj Swojego Sąsiada
Radio Lubań
Certyfikat Eurorenoma
- 1001647 -
 
Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19, 59-820 Leśna, pow. lubański, woj. dolnośląskie
tel.: 75 721 12 39, 75 721 14 19, 75 721 14 35, fax: 75 724 23 68 , email: sekretariat@lesna.pl
NIP: 613-000-48-50
Numer rachunku bankowego: 14 8392 0004 4200 1368 3000 0030
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x