Leśna Samorządowy Portal Internetowy Leśna Herb
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Pogoda     |     
zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03
zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekty unijne i inicjatywy lokalne
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
Utworzenie Izerskiego Centrum Promocji Produktów Lokalnych
Samorządowy Informator SMS
Zimowe utrzymanie
Przetargi, zamówienia publiczne
Lesna.E-mapa.net
Nieruchomości na sprzedaż
Panorama Leśnej
Przedsiębiorstwo Miejskie Synergia
MGOPS Lesna
Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej
LGD
Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Strona internetowa Pobiedna.pl
Złotniki Lubańskie

Pytania i odpowiedzi

 

Podczas dostarczania i odbierania deklaracji na odbiór odpadów komunalnych mieszkańcy zadawali pytania dotyczące wielu różnych zagadnień związanych z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Mimo wielu publikacji w tym zakresie, informacji prasowych, ulotek, audycji radiowych i telewizyjnych okazuje się, że jest potrzeba dalszego wyjaśniania czasem bardzo podstawowych problemów. Stąd też zamieszczamy poniżej pierwszą cześć odpowiedzi na pytania zadane przez mieszkańców, które przytaczamy w miarę możliwości w brzemieniu dosłownym.

1.  W jaki sposób możliwe będzie wyrzucanie przedmiotów wielkogabarytowych - jak często będą podstawiane kontenery na te śmieci i czy zostawianie tam przedmiotów będzie odpłatne?

Odpady wielkogabarytowe od 01.07.2013r. będzie można przywozić do wyznaczonych przez Gminę punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w ramach wnoszonej przez mieszkańców opłaty. Planuje się utworzenie takich punktów w Leśnej i w Pobiednej.

Ponadto w okresie jesiennym organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie całej gminy wzorem poprzedniej zbiórki odpadów.

2. Czy właściciel agroturystyki, który chce sortować śmieci musi posiadać 10 kontenerów -5 dla siebie i rodziny i 5 odrębnych dla swoich gości?

Firma wyłoniona po przetargu zorganizowanym przez Gminę, będzie odbierać odpady tylko z nieruchomości tzw. zamieszkałych.

W przypadku firmy, gospodarstwa agroturystycznego lub innej działalności, właściciel we własnym zakresie podpisuje umowę z wybranym przez siebie umowę odbiorcą odpadów. Może więc się zdarzyć, że z jednej nieruchomości odpady będą odbierane przez dwie firmy. Każdy odbiorca odpadów musi wiedzieć, z których pojemników ma zabierać odpady Obowiązek zapewnienia pojemników, czy worków, spoczywa na właścicielu (użytkowniku) nieruchomości. Zgodnie z przepisami maksymalna liczba rodzajów pojemników jest następująca:

  • 1 pojemnik na zmieszane odpady
  • 3 worki lub pojemniki na odpady posegregowane
  • 1 pojemnik na bioodpady, jeśli nie kompostujemy tych odpadów.

3. Na czym będzie polegała segregacja odpadów?

Odpady należy segregować zgodnie z przyjętymi zasadami w odpowiednich pojemnikach lub workach.

Pojemniki niebieskie służą do zbiórki opakowań z papieru i tektury, gazet, książek, zeszytów, papieru, kartonów i pudełek. Nie wolno umieszczać w niebieskich pojemnikach opakowań kartonowych po napojach, mleku i sokach - należy je wrzucać do pojemnika na tworzywa sztuczne.

Pojemniki żółte przeznaczone są na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali, butelki z tworzywa sztucznego, nakrętki z tworzywa sztucznego oraz metalu, opakowania kartonowe po płynnej żywności czyli sokach, mleku itp. Segregacja tego typu odpadów jest niezmiernie ważna, gdyż rozkładają się one tysiące lat.

Pojemniki zielone przeznaczone są na szklane odpady opakowaniowe. Nie wolno wrzucać do pojemników na szkło pełnych opakowań szklanych, ani potłuczonych. Nakrętki należy oddzielić i wyrzuć do odpowiedniego pojemnika.  Pojemniki na szkło nie służą do segregacji innego szkła gospodarczego (np. talerzy), szyb samochodowych i okiennych, luster, porcelany, czy kryształów.

Odbiór odpadów odbywać się będzie na zasadzie zbiórki „u źródła", czyli w miejscu naszego zamieszkania.

4.Czy za dzieci obowiązuje taka sama opłata, jak za dorosłego?

Opłata jest naliczana od osoby, a nie od jej wieku. Za dziecko płacimy tak samo, jak za każdego innego mieszkańca. Np. niemowlak w domu, to też pampersy, opakowania szklane i plastikowe, może nawet więcej „generować" odpadów niż człowiek dorosły.

5. Gdzie należy wyrzucać popiół, żywopłot i trawę?

Odpady ogrodowe takie, jak: obcięty żywopłot, odpowiednio przygotowane obcięte gałęzie, skoszona trawa, liście, inne odpady roślinne należy wrzucać do pojemnika na bioodpady lub składować na kompostowniku

W przypadku popiołu należy go wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

6. Gdzie wyrzucać  starą odzież, materiały, itp.?

Starą odzież, buty, które zdatne są do użytku można oddać do pojemników wystawionych przez instytucje zajmujące się charytatywną zbiórka odpadów lub dostarczyć bezpośrednio do gminnych punktów selektywnej zbiorki odpadów.

7. Co w przypadku uszkodzenia worków przez zwierzęta?

W przypadku uszkodzenia worków przez zwierzęta, właściciel nieruchomości powinien uprzątnąć teren, na którym znajdują się rozsypane odpady.

8. Czy będzie książeczka opłat?

Niebędzie książeczki opłat. Opłaty należy dokonać na wskazane konto do 15 każdego miesiąca za dany miesiąc. Zauważyć należy, że obecnie praktycznie każdy właściciel ponosi różne, comiesięczne opłaty (telefon, gaz, energia itp.) więc możliwość dokonania opłaty za odpady nie powinna stwarzać problemów natury organizacyjno-technicznej.

9.Kto zapewni pojemniki do segregacji odpadów?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za wyposażenie nieruchomości w pojemniki odpowiedzialny jest właściciel tej nieruchomości. Będzie stworzona też możliwość zakupu pojemników na dogodnych warunkach.

10.Czy rozdawane będą ulotki na temat segregacji śmieci oraz czy będą informacje dotyczące jakie odpady do jakiej grupy powinno się segregować?

Tak, jest i będzie prowadzona kampania informacyjna nt. nowego systemu gospodarki odpadami, w tym informacji dotyczących segregacji śmieci. Będą w maju spotkania w szkołach, przedszkolach, będą plakaty, publikacje w prasie i innych środkach masowego przekazu. Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania w tym zakresie podjęte przez gminę, rząd i inne instytucje, to w zasadzie cała niezbędna dla mieszkańca wiedza była już w nich zawarta. Jednak kampania informacyjna będzie trwać nadal. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z dostępnych źródeł informacji i zapoznawania się „małymi krokami" z tą problematyką, gdyż w sposób jednorazowy np. poprzez szkolenie, czy rozmowę z kimkolwiek nie jest możliwe zapamiętanie wszystkich istotnych kwestii.
=====================================================================================================

Odpady po nowemu - odpowiedzi na kolejne pytania.

1.Kto powinien zakupić lub wydzierżawić pojemniki (worki) na odpady?

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakupem lub dzierżawą pojemników zajmują się właściciele nieruchomości, w przypadku wspólnoty to zarząd wspólnoty podejmuje decyzje w formie uchwały czy w ich imieniu zadanie wykona zarządca nieruchomością, w przypadku lokatorów mieszkań spółdzielczych zarząd spółdzielni mieszkaniowej, w przypadku mieszkań komunalnych zarządzający czyli PM Synergia. Gmina nie wyposaża nieruchomości w pojemniki.

 2.Kto powinien wyznaczyć miejsce na ustawienie pojemników w przypadku budynków wielorodzinnych?

 W przypadku budynków wielorodzinnych wyznaczeniem miejsc na ustawienie pojemników zajmują się zarządcy tych obiektów. Jeżeli to miejsce wyznaczone nie jest własnością wspólnoty, spółdzielni tylko własnością gminy to należy wystąpić do gminy o dzierżawę tego miejsca. Obowiązek dotyczący wyznaczenia miejsca celem ustawienia pojemników spoczywa wyłącznie na właścicielach nieruchomości lub zarządcach. Gmina Leśna nie wyznacza miejsc do ustawienia  pojemników.

 3.Gdzie można zaopatrzyć się w pojemniki na odpady?

 Na stronie Gminy oraz na stronie PM Synergia zostały zamieszczone oferty dotyczące możliwości zaopatrzenia nieruchomości  w pojemniki. Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Lubań  oferuje usługę dzierżawy stelaży do odbierania odpadów posegregowanych, worki na wymianę dostarczane będą przy odbiorze odpadów bezpłatnie. Natomiast Przedsiębiorstwo Miejskie Synergia oferuje zakup  lub dzierżawę pojemników do odbioru odpadów zmieszanych. Pojemniki można też wydzierżawić od innego podmiotu oferującego tego typu usługę. Każdy może zaopatrzyć się w pojemniki u dowolnego dostawcy pod warunkiem, że spełniają wymogi zawarte w Regulaminie Utrzymania Porządku i Czystości który obowiązuje na terenie Gminy Leśna.  

 4.Czy w przypadku gromadzenia odpadów w workach należy także posiadać stelaż, tzw. trójpak?

 Nie ma takiego obowiązku. Stelaż np. trójpak poprawia estetykę i ułatwia gromadzenie odpadów, ale jeżeli ktoś ma warunki przechowywania worków, to nie musi na co dzień umieszczać ich w trójpaku. Ważne jest, by w dniu odbioru zawiązane worki zostały wystawione do odbioru.

 5.Jakie skutki finansowe ma brak segregacji odpadów?

 Z rozstrzygniętego przetargu wynika, że w przypadku dostarczenia przez firmę do Centrum Utylizacji odpadów posegregowanych nasza Gmina nie ponosi już dodatkowych kosztów.

Natomiast za każdą tonę odpadów zmieszanych Gmina musi płacić odrębnie 302 zł dla ZGiUK w Lubaniu.

Gmina ponosi te koszty, ale pieniądze pochodzą przecież od nas wszystkich, z zadeklarowanych wpłat. Widać wyraźnie, że brak segregacji odpadów zwiększa zdecydowanie koszty systemu. A brak środków spowoduje konieczność zmiany opłat. Gdyby segregacja była respektowana przez wszystkich, to wysokość opłat byłaby niższa niż obecnie i mamy nadzieję, że tak będzie.

=====================================================================================================

- opinia_radcy0001.png

- opinia_radcy0002.pngBiuletyn Informacji Publicznej
niedziela, 20 sierpnia 2017
232 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bernarda, Sabiny, Samuela
Wizyta Prezydenta
Wirtualny spacer
Gmina na 6
Interaktywny Plan Miasta
Szlaki rowerowe Leśnej i okolic
Kamera internetowa
Foto galeria
e-kartki
Prognoza pogody
HotSpot
Zamek Czocha
Gimnazjum w Leśnej
Szkoła Podstawowa w Smolniku
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Grabiszycach Średnich
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej
Miejsko-Gminne Przedszkole w Leśnej
Żłobek w Leśnej
Szkoła Podstawowa w Stankowicach
Szkółka Piłkarska GOL
KLUB KAJAKARSKI L.U.K.S.
MGKS Leśna
Poznaj Swojego Sąsiada
Radio Lubań
Certyfikat Eurorenoma
- 1001547 -
 
Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19, 59-820 Leśna, pow. lubański, woj. dolnośląskie
tel.: 75 721 12 39, 75 721 14 19, 75 721 14 35, fax: 75 724 23 68 , email: sekretariat@lesna.pl
NIP: 613-000-48-50
Numer rachunku bankowego: 14 8392 0004 4200 1368 3000 0030
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x