Powszechny Spis Rolny – PSR 2020

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 roku, będzie przeprowadzany przez Główny Urząd Statystyczny Powszechny Spis Rolny. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Dane zebrane w wyniku tych badań, będą służyły m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa oraz obszarów wiejskich.

Oprócz informacji przygotowanych przez Główny Urząd Statystyczny zawartych na stronie internetowej GUS, http://spisrolny.gov.pl na plakatach i ulotkach, w Urzędzie Miejskim w Leśnej powołane zostało Gminne Biuro Spisowe. Pracownicy Gminnego Biura Spisowego będą służyć pomocą w okresie trwania spisu w wypełnianiu formularzy spisowych.

Dla tych z Państwa, którzy nie mają dostępu do Internetu oraz nie będą chcieli spisać się przez telefon (22 2799999 wew. 1) w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11B przygotowane zostało stanowisko komputerowe, gdzie rolnik będzie miał dostęp do aplikacji spisowej.

Jeżeli Państwo nie spiszecie się samodzielnie, telefonicznie skontaktuje się z Państwem rachmistrz spisowy, którego po nr identyfikatora będzie można sprawdzić kontaktując się z infolinią spisową.

Gminne Biuro Spisowe

Pracami GBS kieruje Gminny Komisarz Spisowy – Szymon Surmacz Burmistrz Leśnej

Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego – Marcin Mirecki Zastępca Burmistrza Leśnej

W skład GBS wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Leśnej, wykonujący prace spisowe:

Piotr Pawłowski – koordynator gminny,

Członkowie GBS

Kornelia Sieracka,

Ireneusz Dziekoła,

Andrzej Górz,

Krystian Kownacki,

kontakt w sprawie PSR 2020

tel. 75 7211239 wew. 49

e-mail: rr@lesna.pl

Biuro działa w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Leśnej tj. poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30-15:30, środa 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00

Do głównych zadań GBS należy:

  • zapewnienie w siedzibie gminy stanowiska komputerowego do przekazania danych w ramach samospisu internetowego,
  • współpraca z Wojewódzkim Biurem Spisowym we Wrocławiu,
  • monitorowanie czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i przekazywanie wyników monitorowania Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego we Wrocławiu,
  • przekazywanie do WBS meldunków dotyczących realizacji spisu rolnego na terenie gminy.
Skip to content