Zmiana w terminach odbierania odpadów komunalnych

Informujemy, że dnia 8 października 2020 roku nastąpi przerwa techniczna w Instalacji Komunalnej przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu.

W związku z powyższym odbiór zaplanowany na ten dzień odbędzie się w dniu kolejnym, tj. w piątek 9 października 2020 roku, a odbiór z piątku odbędzie się w sobotę.

Odbiór nastąpi w następujący sposób:

 1. w sołectwach:
 • 9 października 2020 roku
  • Wolimierz oraz Pobiedna odpady zmieszane
  • Grabiszyce oraz Jurków odpady segregowane
 • 10 października 2020 roku
  • Grabiszyce, Jurków, Stankowice odpady zmieszane
  • Bartoszówka, Zacisze, Pobiedna i Wolimierz odpady segregowane
 1. w mieście Leśna:
 • 9 października 2020 r. ulice Baworowo, Izerska, Kombatantów, Osiedle odpady zmieszane
 • 10 października 2020 r. ulice Elizy Orzeszkowej, Jana Kochanowskiego, Kościelna, Gustawa Morcinka, Ogrodowa i Mikołaja Reja odpady zmieszane
Skip to content