Funkcjonowanie USC od dnia 3 listopada 2020 r.

Urząd Stanu Cywilnego w Leśnej od dnia 3 listopada 2020 r. działa w ograniczonym zakresie. Jednak większość spraw można załatwić za pośrednictwem e-PUAP lub listownie, bez konieczności wizyty w urzędzie.

Ślub

Złożenie w urzędzie dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa jest możliwe po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie. Dokumentów nie można złożyć za pośrednictwem e-PUAP ani korespondencyjnie.


Rejestracja zgonu

Przepisy nie zezwalają na rejestrację zgonów korespondencyjnie lub za pośrednictwem e-PUAP. Konieczna jest wizyta w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego tylko jedna osoba zgłaszająca. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny.


Sprawy przez e-PUAP lub pocztę

Bez konieczności wizyty w urzędzie można zarejestrować urodzenie dziecka za pośrednictwem zgłoszenia przez e-PUAP, złożyć wniosek o odpis z aktów stanu cywilnego lub o zmianę imienia, nazwiska, sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego.


Sprawy wymagające umówienia wizyty

Wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego będzie konieczna w przypadku składania oświadczeń o uznaniu ojcostwa oraz o powrocie do nazwiska po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód. Jednak na takie wizyty należy wcześniej się umówić telefonicznie. Osobiste złożenie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego wymaga również telefonicznego umówienia wizyty w USC.


W sprawach wymagających osobistej wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego prosimy umawiać się pod numerem telefonu 757211239 wew. 22 lub 38.

Sugerujemy realizację spraw poprzez e-PUAP.

Profil Zaufany, w przypadku jego braku, można w łatwy sposób uzyskać jedną z metod opisanych tutaj.


Zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego, gdyż dzięki niemu będą Państwo mogli m.in.:

Skip to content