Fundusze norweskie w Leśnej

Od nowego roku w Leśnej zostanie otwarte Centrum Społeczne, które ma służyć jako miejsce aktywnego i twórczego spędzania czasu dla lokalnej społeczności szczególnie dla starszej młodzieży i seniorów.

Projekt w całości finansowany z tzw. „funduszy norweskich” został przygotowany przez partnerstwo Stowarzyszenia Wolimierz, LUKS Kwisa
i Gminy Leśna. Przez prawie dwa lata na terenie byłego gimnazjum (ul. Tadeusza Kościuszki) będą odbywać się różnorodne działania aktywizujące naszą społeczność i poprawiające wiedzę o ekologii  i zmianach klimatu.

Planowane są między innymi:

  • zajęcia warsztatowe dla młodzieży „zrób to sam” (drugie życie rzeczy – naprawianie, przerabianie i powtórne wykorzystywanie niepotrzebnych przedmiotów)
  • zajęcia ogrodowe, zagospodarowanie „zielonych nieużytków”
  • imprezy sportowe
  • kawiarenka – czytelnia miejsce spotkań
  • klub wolontariusza – akcje samopomocowe dla mieszkańców gminy
  • organizacja Dnia Wolontariusza – nagrodzenie osób  zaangażowanych
    w działania na rzecz lokalnej społeczności

Centrum będzie prowadzić wspólne biuro dla organizacji społecznych,
w którym każde stowarzyszenie, fundacja, wspólnota czy nieformalna inicjatywa społeczna będą mogły skorzystać z przestrzeni biurowej, projektora, ekranu i innego sprzętu do organizacji spotkania swoich członków.

Z dotacji zostanie też sfinansowany cykl szkoleniowo-warsztatowy dla lokalnych organizacji i nowych inicjatyw społecznych zwiększający ich sprawność i wiedzę w zakresie: pozyskiwania środków na swoją działalność, adaptacji do zmian klimatu, zwiększania potencjału
i skali działania poprzez współpracę i projekty w partnerstwach, korzystania z nowych technologii.

To pierwszy tak duży program społeczny realizowany w naszej gminie.
W programie Aktywni obywatele, w obszarze pierwszym „Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne”, dofinansowano zaledwie 47 z 397 złożonych wniosków na tzw. „duże dotacje” z całej Polski.
Nasz projekt został wysoko oceniony i zajął 9 miejsce w Polsce, lokalizując się wśród znanych i rozpoznawalnych organizacji społecznych z dużych miast. Centrum Społeczne finansowane będzie z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, który jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy Norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 przeznaczonym na wsparcie działalności organizacji społecznych.

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

autor: Bartłomiej Jankowski, Prezes Stowarzyszenia Wolimierz

Skip to content