Komunikat Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Lubaniu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pochodzącej z wodociągu sieciowego w Leśnej, stwierdza, że woda nie spełnia wymagań w sprawie jakości wody z uwagi na wystąpienie w wodzie zanieczyszczeń mikrobiologicznych, tj. bakterii grupy coli, Escherichia coli.
W związku z powyższym:
-woda z kranu nie może być spożywana oraz używana do przygotowania posiłków;
-woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń;
-woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień;
-woda może być wykorzystana do celów sanitarnych, tj. spłukiwania wody w toalecie, sprzątania.

Zastępcze punkty wody zdatnej do picia zostaną udostępnione w Leśnej:
*ul. Rynek (koło Ratusza)
*ul. Baworowo (koło Biedronki)
*ul. Osiedle

Skip to content