AKTUALIZACJA – Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania “Czyste Izery”

W związku ze zwiększeniem puli środków finansowych przyznanych Gminie Leśna na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania.


Informujemy, że wnioski o przyznanie grantu w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów.

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe.

Skip to content