Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – już od 1 kwietnia 2021

Od 1 kwietnia br. na terenie całej Polski odbędzie się najważniejsze obowiązkowe badanie statystyczne – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). NSP to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. NSP obejmuje całą populację, co oznacza, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, NSP jest jedynym źródłem danych.

Całkowite bezpieczeństwo danych zebranych w spisie zapewnia ustawa o spisie ludności. Wszystkie informacje uzyskane w trakcie spisu chronione są tajemnicą statystyczną i będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do przygotowania zbiorczych opracowań statystycznych. Oznacza to, że nie będzie możliwa identyfikacja poszczególnych osób.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie prowadzony przede wszystkim metodą samospisu internetowego. Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie przeprowadzić samospis za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia br. na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl.

Dla tych z Państwa, którzy nie mają dostępu do Internetu oraz nie będą chcieli spisać się przez telefon (22 27 99999) w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11B przygotowane zostało stanowisko komputerowe, gdzie pracownik biura spisowego pomoże wypełnić formularz. Z uwagi na obecne obostrzenia epidemiologiczne i wynikające z nich ograniczenia w działaniu Urzędu, osoby zainteresowane dokonaniem spisu w Urzędzie prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne pod nr telefonu 515 360 734.

Z mieszkańcami mogą kontaktować się również rachmistrzowie spisowi – telefonicznie lub osobiście (jeżeli sytuacja pandemiczna na to pozwoli). Będą oni wyposażeni w identyfikatory ze zdjęciem, a ich tożsamość będzie można dodatkowo zweryfikować dzwoniąc pod numer infolinii (22 27 99999) oraz w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl oraz stronach internetowych urzędów statystycznych.

Prosimy o życzliwe przyjęcie rachmistrzów.
Spis powszechny przeprowadzany jest raz na 10 lat. Jest bardzo ważny dla każdego z nas ponieważ dostarcza wielu cennych informacji o naszym społeczeństwie. Na podstawie danych zebranych w spisie Gmina będzie mogła np. podejmować decyzje odnośnie kształtowania polityki lokalnej, co przekłada się w efekcie na życie jej mieszkańców.

Serdecznie dziękujemy za udział w spisie, za przychylność, wsparcie i pomoc w realizacji tego ważnego badania.

Więcej informacji o NSP 2021 można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl.

Skip to content