Ruszył drugi nabór na wymianę źródeł ciepła

OGŁOSZENIE GRANTODAWCY O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO
w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój oraz Leśna.”

Grant w postaci nawet 85% dofinansowania można otrzymać wymieniając stary piec na nowe ekologiczne źródło ogrzewania (dofinansowanie nie obejmuje wymiany na kotły węglowe i ekogroszek, niezależnie od ich klasy). Gmina Leśna w Partnerstwie z Gminą Świeradów-Zdrój pozyskała środki unijne w ramach działania 3.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, które przeznaczy na wsparcie dotyczące modernizacji systemów grzewczych na terenie gminy.

Modernizacja może obejmować:
– wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej
– instalację źródeł ciepła opartych o Odnawialne źródła energii (np. pomp ciepła)
– instalację kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe
– wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego, pozostające w związku przyczynowo – skutkowym ze zmianą źródła ciepła.
Dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.) pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE.
Inwestycje mogą być uzupełnione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki).
Wsparcie będzie dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią, które są obowiązkowym elementem projektu (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania.

Modernizacja nie może obejmować: wymiany użytkowanych kotłów gazowych i olejowych, nie dopuszcza się też wymiany źródła ciepła na kotły olejowe, węglowe i ekogroszek – niezależnie od ich klasy
Maksymalny możliwy poziom dofinansowania to 85% wydatków kwalifikowalnych
i nie więcej niż 12 750,00zł, trzeba jednak przy tym udowodnić, że cena nie jest zawyżona
i przedstawić oferty od 3 potencjalnych wykonawców.
O dotację mogą ubiegać się osoby będące:
– właścicielami domów jednorodzinnych,
– właścicielami mieszkań w domach wielorodzinnych,
– najemcami mieszkań w domach wielorodzinnych,
posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie jego realizacji i trwałości.
Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa czy TBS.

Wymiana źródeł ciepła dotyczy wyłącznie domów jednorodzinnych i mieszkań, lokale użytkowe muszą być wyłączone z projektu.
NIE PRZEWIDUJE SIĘ UDZIELANIA GRANTÓW NA WYMIANĘ PIECA, KTÓRA ZOSTAŁA FIZYCZNIE UKOŃCZONA LUB W PEŁNI ZREALIZOWANA PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O UDZIELENIE GRANTU.

Do otrzymania dotacji kluczowe jest złożenie wniosku o udzielenie grantu wraz z uproszczonym audytem energetycznym i pozostałymi załącznikami, w terminie trwania naboru, pomyślna jego weryfikacja i podpisanie umowy o powierzenie grantu, po której dopiero należy przystąpić do likwidacji starego źródła ciepła i wymiany na nowe.
Druki dokumentów, które należy złożyć, chcąc uzyskać dofinansowanie oraz pełna treść ogłoszenia, są dostępne do na stronie internetowej www.czysteizery.pl (edycja: witryna niedostępna, projekt został zakończony)

Wypełnione wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnej w okresie trwania naboru tj.11.05.2021 r. – 21.06.2021 r.
Dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie uruchomiono infolinię telefoniczną działającą w godzinach 10.00 – 16.00 pod nr tel 883 123 107 lub mailowo pod adresem: dotacje@grupalaurus.pl można uzyskać szczegółowe informacje o projekcie.

Pieniądze pozyskane w ramach projektu będą przekazywane w formie grantu na zasadzie poniesionych już kosztów, po ich pozytywnej weryfikacji.
Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to lipiec 2021 r. Realizacja wymiany pieca i rozliczenie przez Grantobiorcę musi nastąpić maksymalnie do 30 września 2021 r.

Grantobiorcy, którzy zamierzają złożyć wniosek powinni skontaktować się z Audytorem w celu sporządzenia uproszczonego audytu energetycznego:
JACERT – certyfikacja energetyczna, Jacek Filończyk
jacekfi@poczta.onet.pl
tel. 601 458 608

Skip to content