Zagrożenie pożarowe w lasach

Prezentujemy mapę aktualnych wartości wilgotności ściółki, wpływającej na jej zapalność oraz będącej podstawą wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu (wartość przez pięć kolejnych dni o godz. 9:00 poniżej 10%) oraz szczegółowe dane o wartościach parametrów meteorologicznych służących do ustalania zagrożenia pożarowego lasu dostępne tutaj.

Mapa zagrożenia pożarowego 17.06.2021
Skip to content