Narodowy Spis Powszechny – spisz się przy Urzędniku!

INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 28LIPCA 2021 R. W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
W POBIEDNEJ W GODZINACH OD 14.00 DO 16.00 BĘDZIE PEŁNIONY DYŻUR PRZEZ GMINNE BIURO SPISOWE.
W TYM CZASIE BĘDZIE MOŻNA DOKONAĆ SAMOSPISU INTERNETOWEGO.

PROSZĘ O POSIADANIE ZE SOBĄ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH NUMERU PESEL WSZYSTKICH OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH WSPÓLNIE W MIESZKANIU/DOMU ORAZ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ MIESZKANIA/DOMU.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH CHCĄCYCH WYPEŁNIĆ OBOWIĄZEK SPISOWY.

GMINNY KOMISARZ SPISOWY

SZYMON SURMACZ

Skip to content