MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH w Leśnej

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza do skorzystania z indywidualnych i bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich. W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pracownik z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze – będzie pełnić dyżur w budynku Urzędu Miasta w Leśnej. Będą to indywidualne konsultacje/rozmowy z osobami/podmiotami zainteresowanymi funduszami UE.

W ramach dyżuru każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informację, czy planowane przedsięwzięcie ma szanse na dofinansowanie z funduszy europejskich. Konsultant przedstawi dostępne możliwości wsparcia, wyjaśni zasady ubiegania się o dotacje, a także wskaże do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki. Poinformuje także o instrumentach zwrotnych – niskooprocentowanych pożyczkach – na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.
Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie osoby i podmioty zainteresowane tematem funduszy europejskich.
Indywidualne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich odbędą się:
23 lipca 2021 r. (piątek); w godz. od 10.00 – 13.00
w budynku Urzędu Miasta,UM Leśna, Rynek 19, II piętro; sala narad
Konsultacje są bezpłatne.
Serdecznie zapraszamy !
Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.

Skip to content