Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie – zbiór zbóż


Najczęściej stosowanym obecnie sposobem zbioru zbóż jest zbiór jednoetapowy z użyciem kombajnów zbożowych. Ich obsługa i prawidłowa eksploatacja wymagają dużej wiedzy. Do obsługi mogą przystąpić jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do kierowania takimi pojazdami. Niedozwolone jest korzystanie z pomocy dzieci podczas pracy kombajnem.

Angażowanie dzieci do prac przy żniwach stwarza zagrożenie, jak np. upadek dziecka z kombajnu pod koła lub na przyrząd żniwny, którego skutkiem może być kalectwo, a nawet śmierć. Podobne zagrożenia dotyczą również dorosłych.

Przejazd kombajnem po drogach publicznych wymaga zachowania wzmożonej ostrożności, gdyż gabaryty kombajnu, który zajmuje prawie całą szerokość jezdni, utrudniają jazdę innym użytkownikom dróg.

Wszelkie regulacje i czynności związane z obsługą techniczną oraz wymianę uszkodzonych elementów można wykonywać jedynie w czasie postoju maszyny, po wyłączeniu napędu, całkowitym zatrzymaniu wszystkich jej elementów i zabezpieczeniu przed samoczynnym opadaniem przyrządu żniwnego.

W czasie pracy maszyny przed zespołem tnącym lub pomiędzy maszyną a współpracującym ciągnikiem nie mogą przebywać ludzie.

Jeśli w gospodarstwie są dzieci, to wykonując nawet najprostsze prace należy pamiętać, że w każdej chwili mogą się one znaleźć w pobliżu!

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wielu gospodarstwach jest możliwe bez ponoszenia dużych nakładów finansowych. Wystarczy zmienić niektóre metody pracy, zadbać o ład i porządek, organizować pracę w taki sposób, by znalazł się czas na odpoczynek, bezwzględnie stosować się do zaleceń producentów maszyn podanych w instrukcjach
obsługi.

Działanie z wyobraźnią i świadomością zagrożeń występujących przy pracach w gospodarstwie rolnym, szczególnie przy obsłudze maszyn i narzędzi, jest najlepszym sposobem uniknięcia wielu ludzkich tragedii.

Opracowała: Specjalistka PT KRUS w Lubaniu Patrycja Rosa
Źródła: broszura KRUS ”Dobre praktyki BHP przy siewie, uprawach i zbiorze zbóż”

https://www.tygodnik-rolniczy.pl

Skip to content