Dyżury Punktu Konsultacyjnego “Czyste Powietrze”

Przypominamy, że od sierpnia bieżącego roku w gminie Leśna funkcjonuje Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu “Czyste Powietrze”. Dzięki temu mieszkańcy mają możliwość skonsultowania oraz złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze”. Następnie wnioski przesyłane są do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Punkt funkcjonuje przy Centrum Społecznym w Leśnej, przy ul. Tadeusza Kościuszki 7 (budynek byłego gimnazjum) w każdy wtorek w godzinach 9:00-17:00 – oprócz ostatniego wtorku każdego miesiąca, kiedy to specjalistka przyjmuje interesantów na terenach wiejskich, w poniższych lokalizacjach:

26.10.2021- Grabiszyce Górne 2,
30.11.2021 – ul. Hetmańska 4 w Pobiednej.

Dodatkowo mieszkańcy gminy Leśna mogą uzyskać szczegółowe informacje o programie “Czyste Powietrze”, w każdy czwartek w godzinach 09:00-17:00, pod numerem telefonu: 784-737-516

Wiadomości na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ww Wrocławiu:

https://wfosigw.wroclaw.pl/ oraz http://czystepowietrze.gov.pl/ .


ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

  • udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,
  • pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowanie.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje 2 grupy beneficjentów:

  1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania
  2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania


PRZYDATNE LINKI:

Kalkulator dotacjihttps://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacjihttps://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Dokumenty programu „Czyste Powietrze” obowiązujące od 1 lipca 2021:

Czyste Powietrze – program priorytetowy – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021


Skip to content