Przyjaciele Zippiego

26.11.2021 r. i 27.11.2021 r. w Centrum Społecznym przy ul. Kościuszki 7 w Leśnej odbyło się szkolenie przygotowujące do prowadzenia programu rekomendowanego „Przyjaciele Zippiego”. 11 osób uzyskało zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla realizatorów programu i uzyskało uprawnienia do realizacji tego programu z grupą dzieci.

W szkoleniu wzięli udział wychowawcy z placówek:

 • Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Leśnej,
 • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku,
 • Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Pobiednej.

Szkolenie zostało sfinansowane w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, przyznane przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnej.

Cele programu:

Program Przyjaciele Zippiego został opracowany w celu wyposażenia małych dzieci w podstawowe kompetencje społeczno – emocjonalne, które pomagają radzić sobie w sytuacjach trudnych,
a w przyszłości pozwolą im dobrze funkcjonować w relacjach z innymi i unikać zachowań ryzykownych. Przeznaczony jest dla dzieci od 5 do 9 roku życia.

Celem programu jest troska o zdrowie, dobre samopoczucie i dobre funkcjonowanie małych dzieci,
a także zapobieganie problemom w przyszłości poprzez wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności życiowe, społeczne i emocjonalne, radzenia sobie z trudnościami, ze zmianą i stratą oraz rozwiązywania konfliktów.

Opis programu:

Zajęcia są prowadzone przez nauczyciela – wychowawcę w przedszkolach i szkołach podstawowych, na podstawie bardzo szczegółowo opracowanych scenariuszy. W czasie roku szkolnego nauczyciel prowadzi 24 spotkania z dziećmi (zazwyczaj jedna godzina lekcyjna tygodniowo).

Na program składa się 6 części tematycznych (po 4 spotkania w każdej części):

 • uczucia,
 • komunikacja,
 • przyjaźń,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • przeżywanie zmiany i straty,
 • radzenie sobie z trudnościami.

Istotą zajęć w programie Przyjaciele Zippiego jest podmiotowe traktowanie dzieci. Dajemy im prawo do milczenia, kiedy nie chcą rozmawiać na jakiś temat, i pytamy o ich zdanie, opinie i pomysły. Ważnym zadaniem nauczyciela jest stworzenie klimatu zaufania i szacunku, tworzenie bezpiecznych sytuacji, aby dzieci mogły wypowiadać się na istotne dla nich tematy. Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani: “To rozwiązanie jest dobre, a tamto złe”. Natomiast zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach.

Poprzez słuchanie opowiadań o przygodach bohaterów programu, rozmowy, ćwiczenia, gry i zabawy – dzieci uczą się jak:

 • rozpoznawać i nazywać uczucia swoje i innych,
 • wypowiadać się i uważnie słuchać,
 • prosić o pomoc, nawiązywać i utrzymywać przyjaźń,
 • radzić sobie z samotnością i odrzuceniem,
 • mówić „przepraszam” i rozwiązywać konflikty,
 • radzić sobie ze zmianą i stratą, m.in. ze śmiercią,
 • odnaleźć się w nowej sytuacji i radzić sobie z trudnościami.

Międzynarodowy Program promocji zdrowia psychicznego Przyjaciele Zippiego uzyskując rekomendacje został wpisany na listę Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Rekomendacje są przyznawane przez zespół ekspertów reprezentujących Ośrodek Rozwoju Edukacji, Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program Przyjaciele Zippiego był kilkakrotnie poddawany wszechstronnej ewaluacji. Badania prowadzone na Litwie, w Danii i Irlandii jednoznacznie potwierdziły pozytywne oddziaływanie programu w postaci wzrostu kompetencji zaradczych, społecznych i komunikacyjnych dzieci uczestniczących w zajęciach. Najnowsze badania potwierdzają również wpływ programu na osiągnięcia szkolne uczniów. Program jest realizowany w Polsce od 10 lat.

II tura szkolenia dla wychowawców z Gminy Leśna programu Przyjaciół Zippiego planowana jest na maj 2022 r.

Skip to content