Granty PPGR – Ważna Informacja dla osób starających się o dofinansowanie sprzętu komputerowego!

Szanowni Państwo,

W związku z trwającą oceną wniosków złożonych w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR,  na wniosek Operatora Konkursu, który nałożył na Gminę Leśna obowiązek weryfikacji wszystkich danych w składanych przez Państwa  oświadczeniach prosimy o :

Zgłoszenia się do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ul. Karola Miarki 1, 59-800 Lubań) w celu pobrania niezbędnego Zaświadczenia. 

Zaświadczenie będzie dokumentem stwierdzającym czy dana osoba była lub jest beneficjentem programu realizowanego przez ARiMR ,,Komputer dla rodziny rolnika – 2020”.

Powyższe dokumenty należy przedłożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnej do dnia 15.12.2021 r. do godz. 15.30

Dostarczenie ww. dokumentu jest obowiązkowe. Niedostarczenie wymaganego dokumentu we wskazanym terminie będzie skutkowało wykreśleniem z listy osób ubiegających się o sprzęt komputerowy.

Ponadto informujemy, iż pozostałe dane w oświadczeniach (takie jak. linia pokrewieństwa, zatrudnienie w ppgr) zostały już zweryfikowane przez Gminę w systemach wewnętrznych.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 75 721 12 39 wew. 46

W załączeniu wzór zaświadczenia, który jest do pobrania również w Biurze Powiatowym ARiMR:

Skip to content