Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu, muszą złożyć oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Oświadczenie należy złożyć do 31 stycznia 2022 roku.


Jeśli oświadczenie nie zostanie złożone do 31 stycznia 2022 roku, zezwolenie wygaśnie po upływie kolejnych 30 dni. Aby zezwolenie nie wygasło, trzeba w trakcie tych 30 dni złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia. Należy jednak zapłacić dodatkową opłatę – jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń.
W oświadczeniu trzeba podać wartość brutto sprzedanych napojów alkoholowych o zawartości:
• do 4,5% alkoholu oraz piwa
• powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa
• powyżej 18% alkoholu.

Jeśli oświadczenie będzie składane przez pełnomocnika, pamiętać należy o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu nie pobiera się opłaty. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu Miejskiego w Leśnej.

Wysokość opłat

Wartość sprzedanych alkoholi stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia. Opłata za zezwolenie wynosi:


• 525 zł – jeśli wartość sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
• 525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
• 2100 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 77 000 zł
lub
• 1,4% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
• 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
• 2,7% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 77 000 zł.
Opłatę za korzystanie z zezwolenia należy wpłacić
• jednorazowo, do 31 stycznia 2022 r.
• w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.
Gdzie zapłacić
Opłaty należy dokonać na konto Urzędu w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu oddział w Leśnej, przy ul. Baworowo 87, 14 8392 0004 4200 1368 3000 0030.

Niezłożenie oświadczenia

Twoje zezwolenie wygaśnie, jeżeli nie złożysz oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do 31 stycznia 2022 r. lub nie zapłacisz opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach. O ponowne wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu możesz wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jakby zezwolenie nie zostało nigdy wydane, grozi za to grzywna.
Oświadczenie należy złożyć w Referacie Rozwoju i Ochrony Środowiska pok. nr 34 przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b lub w sekretariacie urzędu.

Skip to content