Zasady odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Leśna

  • Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godziny 6:00.
  • Odpady nie mogą być wystawiane wcześniej aniżeli dzień przed odbiorem.
  • Odpady należy wystawić przed posesję.
  • Odpady posortownicze (zmieszane) oraz bio będą odbierane wyłącznie z pojemników.
  • Odpady segregowane będą odbierane wyłącznie w workach dostarczonych przez przedsiębiorcę (ZGiUK Lubań).
  • W zabudowie wielolokalowej lub szeregowej, gdzie zostały utworzone tzw. gniazda odpady będą odbierane wyłącznie z przeznaczonych do tego celu pojemników.
  • Odpady niepodlegające odbiorowi spod domu należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Leśnej.

Zobacz nasz poradnik – jak segregować odpady.

ilustracja - segregacja odpadów
Skip to content