Zasady odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Leśna

Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godziny 6:00.

Odpady nie mogą być wystawiane wcześniej aniżeli dzień przed odbiorem.

Odpady należy wystawić przed posesję.

Odpady posortownicze (zmieszane) oraz bio będą odbierane wyłącznie z pojemników.

Odpady segregowane będą odbierane wyłącznie w workach dostarczonych przez przedsiębiorcę (ZGiUK Lubań).

W zabudowie wielolokalowej lub szeregowej, gdzie zostały utworzone tzw. gniazda odpady będą odbierane wyłącznie z przeznaczonych do tego celu pojemników.

Odpady niepodlegające odbiorowi spod domu należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Leśnej.

Skip to content