Wojewódzki Program Ochrony Środowiska – konsultacje społeczne

W dniach od 16 marca do 5 kwietnia można składać uwagi i wnioski do projektu dokumentu: „Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Wykonawcy dokumentu tj.: Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja, mgr inż. Karolina Ioannidis, ul. Bielska 94, 43-520 Chybie;
  • ustnie do protokołu w Wydziale Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pokój 062a, tel. 71/770 43 83 w godzinach pracy urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: k.ioannidis@eko-precyzja.eu

Dokument jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – zakładka „Ochrona środowiska – Plany i programy dotyczące ochrony środowiska oraz ich aktualizacje – pkt. 11 Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko https://bip.dolnyslask.pl/a,122435,wojewodzki-program-ochrony-srodowiska-wojewodztwa-dolnoslaskiego-na-lata-2022-2025-z-perspektywa-do-.html

Skip to content