Uroczystość wręczenia decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP

W dniu 24 maja 2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta Leśnej odbyła się uroczystość wręczenia Decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników z terenu gminy Leśna zostały wręczone przez st. bryg. Zbigniewa Szyszło – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu oraz Pana Szymona Surmacza – Burmistrz Leśnej. Decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego odebrało 13 druhów z gminnych jednostki OSP.

Podczas wręczania decyzji st. bryg. Zbigniew Szyszło – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu oraz Pan Szymon Surmacz – Burmistrz Leśnej podziękowali druhom za długoletnią służbę na rzecz lokalnej społeczności, za zaangażowanie w rozwój ochrony przeciwpożarowej życząc przede wszystkim dużo zdrowia oraz radości w życiu.

Świadczenie zostało wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. 2021, poz. 2490) i wynosi 200 złotych miesięcznie, a wypłacane będzie jako dodatek do emerytury przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

O prawo do uzyskania świadczenia ratowniczego mogą się ubiegać strażacy ratownicy OSP, którzy czynnie uczestniczyli jako członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych, co najmniej raz w roku przez okres co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet. Ważne jest, że przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej. Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego strażaka ratownika OSP złożony do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu, tj. organu właściwego dla siedziby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, do której należy strażak ratownik OSP.

Skip to content