Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa dolnośląskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) ppkt. iii), art. 9 ust. 1 lit. a) ii) oraz art. 70 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającej uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt (“Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L Nr 84, str. 1 z późn. zm.), art. 3 pkt b), art. 6 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.UE.L.2021.129, str. 1), art. 63, art. 64 i art. 65 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz.U.UE.L.2020 Nr 174, str. 64), § 18 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r., poz. 754), oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135, poz. 655), zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu nr 27 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r. poz. 4784, poz. 6086, poz. 6325, z 2022 r. poz. 2784, poz. 3031, poz. 3254) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Określa się obszar skażony (strefę objętą zakażeniem) afrykańskim pomorem świń u dzików obejmujący:

 1. powiat zgorzelecki,
 2. powiat polkowicki,
 3. powiat lubiński,
 4. powiat górowski,
 5. powiat trzebnicki,
 6. powiat głogowski,
 7. powiat bolesławiecki,
 8. powiat wołowski,
 9. gminy Leśna, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn, Lubań oraz miasto Lubań w powiecie lubańskim,
 10. miasto Wrocław,
 11. gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
 12. gminy Jelcz- Laskowice, Oława oraz miasto Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
 13. miasto Legnica,
 14. powiat legnicki,
 15. powiat milicki,
 16. gminy Bierutów, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
 17. gminy Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średzkim,
 18. gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,
 19. gmina Zagrodno, Świerzawa, Wojciechów , część gminy wiejskiej Złotoryja położonej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącej od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,
 20. gminy Gryfów Śląski, Lwówek Śląski, Lubomierz i Wleń w powiecie lwóweckim,
 21. miasto Wałbrzych,
 22. gminy Boguszów Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój, Walim w powiecie wałbrzyskim,
 23. gminy Świebodzice i Świdnica oraz miasto Świdnica w powiecie świdnickim,
 24. gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatów województwa dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

Skip to content