Kolejne dwa odcinki dróg ażurowych w Gminie Leśna

Dzięki dofinansowaniu pochodzącemu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonane zostały dwa kolejne odcinki dróg gminnych. Pierwszy z nich stanowi droga do posesji nr 113 w Grabiszycach Średnich, która zyskała nową nawierzchnię o długości 140 mb z płyt ażurowych. Dodatkowo na całej długości drogi zamontowano ściek betonowy. Ponadto po prawej stronie utwardzono pobocze poprzez wybrukowanie kostką granitową. Drugi odcinek to dojazd do posesji nr 58 w Grabiszycach Dolnych, na którym wymieniono nawierzchnię na płyty ażurowe na długości 200 mb wraz ze ściekiem betonowym szerokości 50 cm. Ponadto zamontowano bariero-poręcze na skarpie przebudowanej drogi. 

Niniejsze drogi wykonano w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych (drogi ażurowe)”. Wykonawcą robót budowlanych była firma PU TOMKOP Tomasz Śliwiński ze Stankowic.

Skip to content