Konsultacje społeczne Projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021-2027(30)”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021-2027(30)”.

Konsultacje społeczne prowadzone są w okresie od 15 września do 20 października 2022 roku. Opinie i uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres dops@dops.wroc.pl oraz d.butryn@dops.wroc.pl na formularzu zgłaszania uwag.

Tekst projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021-2027(30)” dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej https://bip.dops.wroc.pl w zakładce Otwarte konsultacje społeczne oraz http://kupujespolecznie.pl w zakładce aktualności.

Skip to content