Wyniki naboru o udzielenie grantu w projekcie pt. „Dostępny samorząd – granty”

Informujemy, że wniosek Gminy Leśna złożony w ramach naboru wniosków o udzielenie grantu w projekcie pt. „Dostępny samorząd – granty”, został oceniony przez Komisję Oceny Wniosków pozytywnie. Zarząd PFRON podjął decyzję o udzieleniu grantu w wysokości 190 000,00 PLN.

Więcej informacji na stronie:
Lista ocenionych wniosków “Dostępny samorząd – granty” – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

Skip to content