Ankieta dla mieszkańców Gminy Leśna dotycząca zapotrzebowania na węgiel

Zwracamy się z prośbą aby mieszkańcy Gminy Leśna, zainteresowani zakupem węgla po preferencyjnej cenie za pośrednictwem tutejszego Urzędu, wyrazili wstępną chęć kupna węgla na najbliższy sezon grzewczy.

Istotne jest, że mieszkańcy wnioski o zakup węgla będą mogli składać dopiero po wejściu w życie stosownych przepisów, a zebrane teraz dane posłużą jedynie do określenia ogólnego zapotrzebowania na węgiel w Gminie.

Mieszkańcy ankietę mogą wypełnić w formie:

  • papierowej – do pobrania w Urzędzie oraz tutaj

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć:

  • osobiście do Urzędu Miejskiego, pok. nr 10, lub
  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19, 59-820 Leśna

Możliwe jest również wypełnienie ankiety on-line dostępnej tutaj

Jest to najszybsza i najłatwiejsza forma, dlatego zachęcamy do jej wykorzystania.

Ankiety zbieramy do 31.10.2022 włącznie.

Skip to content