KGW Zaciszanie z dotacją na plac zabaw!

Pani Bogusia i Pani Inga, jako reprezentantki Koła Gospodyń Wiejskich “Zaciszanie”, w dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego podpisały umowę dotacyjną na zawrotną sumę 91.000,00 zł.

W ramach otrzymanych środków będą realizować zadanie pn. “Zaciszny zakątek małego ekoodkrywcy”, dzięki czemu przy świetlicy wiejskiej w Zaciszu zostanie wybudowany plac zabaw dla dzieci.

Ponadto w ramach prac społecznych powstanie domek dla owadów i zostanie nasadzona roślinność oraz stworzona zostanie skrzyneczka na gadżety małego ekoodkrywcy. Będzie to miejsce zabaw i edukacji ekologicznej – rośliny zostaną opisane, a jeden z lokalnych pszczelarzy opowie podczas inauguracyjnego warsztatu o roli zapylaczy i ginącym zawodzie bartnika.

Gratulujemy sukcesu. Jak widać nawet malutkie organizacje mogą otrzymać tak duże wsparcie na realizację swoich inicjatyw!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content