Zaproszenie na spotkanie

Burmistrz Leśnej zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematem remontu Zapory Złotnickiej na spotkanie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Wodna Złotniki remont stopnia wodnego wraz z modernizacją
obiektu w części elektrycznej i mechanicznej”, które odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2023 roku o godzinie 10:00 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Leśnej (Rynek 19).

Celem spotkania jest omówienie istotnych kwestii dotyczących tego przedsięwzięcia, w szczególności harmonogramu planowanych prac i ich skutków.

Skip to content