Category: Inwestycje

Aktualizacja terminu

W związku z opublikowanym przez nas 30 października komunikatem w sprawie zakończenia remontu mostu, informujemy, że na portalu e-zamówień pojawiły się informacje z wizji lokalnej 2023.10.31 oraz dodatkowe pytania od potencjalnych wykonawców, chętnych do złożenia ofert.

READ MORE Aktualizacja terminu

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Leśna

READ MORE Nabór wniosków o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Leśna

INFORMACJA DLA CZĘŚCI MIESZKAŃCÓW SMOLNIKA ORAZ LEŚNEJ Z UL. WIEJSKIEJ I UL. ELIZY ORZESZKOWEJ

W związku z zakończeniem przez Gminę Leśna zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Smolnika oraz Leśnej (ul. Wiejska i ul. Elizy Orzeszkowej) oraz przyjęciem przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Powiatowego w Lubaniu …

READ MORE INFORMACJA DLA CZĘŚCI MIESZKAŃCÓW SMOLNIKA ORAZ LEŚNEJ Z UL. WIEJSKIEJ I UL. ELIZY ORZESZKOWEJ

Skip to content