Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Do 30 września bieżącego roku można składać wnioski o dotacje  na zabytki

Osoba lub firma, będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Leśna, a tym bardziej do rejestru konserwatora zabytków

READ MORE Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinarium “Firma dla młodych – wsparcie na założenie działalności gospodarczej”

Webinarium odbędzie się 29 lipca 2021 roku w godzinach 12:00-13:30.
Do udziału zapraszamy osoby do 29 roku życia bezrobotne lub bierne zawodowo niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które utraciły pracę po 30 marca 2020 roku.

READ MORE Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinarium “Firma dla młodych – wsparcie na założenie działalności gospodarczej”

Punkty Informacji Turystycznej

Urząd Miejski w Leśnej zamierza uruchomić kilka Punktów Informacji Turystycznej. Prosimy o kontakt osoby lub podmioty gospodarcze, które są zainteresowane prowadzeniem takiego Punktu. Liczymy na to, że znajdą się chętne osoby lub firmy, które zechcą uruchomić …

READ MORE Punkty Informacji Turystycznej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Koło Leśna na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

W dniu 8 lipca  2021 r.  do Burmistrza Leśnej wpłynęła oferta złożona przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze  Koło Leśna na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  (art. …

READ MORE Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Koło Leśna na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

Skip to content