Pałac Grabiszyce Średnie

Oferta sprzedaży kompleksu Pałacowo-Parkowego w Grabiszycach Średnich

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży lub zagospodarowania unikalnej nieruchomości – XVIII-wiecznego Pałacu w Grabiszycach Średnich, otoczonego pomnikową przyrodą w środku malowniczo położonej wsi Górno Łużyckiej. Nieruchomość, która doskonale nadaje się na duży pensjonat, hotel, ekskluzywny dom opieki, czy ośrodek konferencyjno-szkoleniowy.

Zobacz: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 • Cena wywoławcza: 1.009.000,00 zł
 • Wadium: 100.900,00 zł płatne w terminie do dnia 10.01.2022 r.
 • Przetarg odbędzie się dnia 17 stycznia 2022 r. o godz. 11.00, w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Leśnej przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b
 • Ogłoszenie w BIP: http://bip.umlesna.nv.pl/m,902,przetargi-2021.html

Dodatkowych informacji udziela:

Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Leśnej, ul. Elizy Orzeszkowej 11b,
tel.: 75 72 11 239 wew. 41 lub 506 977 813.

Podstawowe informacje

 • Zabytkowy pałac o unikalnej, bardzo charakterystycznej architekturze
 • Nieruchomość ze starym parkiem o łącznej powierzchni 1,4ha
 • Atrakcyjna lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie granicy polsko-czeskiej i blisko granicy polsko-niemieckiej (20km do przejścia granicznego w Radomierzycach)
 • Odległość do lotnisk: Drezno = 125 km, Praga = 160 km, Wrocław = 170 km
 • Możliwość kupna lub dzierżawy na cele turystyki, edukacji, usług opiekuńczych

Lokalizacja

Grabiszyce Średnie 14,
59-820 Grabiszyce Średnie

Pałac oddalony jest około 6 km od Leśnej, ok. 11,7 km od Jeziora Leśniańskiego i ok. 26,3 km od Świeradowa Zdroju. +przejście graniczne położone w Miłoszowie prowadzące do Republiki Czeskiej znajduje się w odległości ok. 5,9 km, skąd blisko jest do stolicy Pragi oraz malowniczego miasta Frydlant.

Dojazd do nieruchomości drogą dojazdową asfaltową, oddaloną od drogi wojewódzkiej w odległości ok. 3,30 km.

Szczegóły oferty

Zabudowana kompleksem pałacowo-parkowym nieruchomość, obejmująca działkę nr 276 o powierzchni gruntu 1,400 ha, obręb Grabiszyce Średnie, stanowi własność Gminy Leśna, powiat lubański, woj. dolnośląskie.
Dla działki nr 276 Sąd Rejonowy w Lubaniu prowadzi księgę wieczystą nr JG1L/00032694/4.

Na nieruchomości znajduje się pałac oraz park przypałacowy. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 105/955/J z dnia 27.12.1990 r.

Nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna. Przeznaczenie działki jest następujące: U – strefa zabudowy usługowej, w której zakłada się rozwój wszelkich form działalności usługowej (komercyjnej i publicznej), w tym rzemiosła, usług komercyjnych, usług kultury, oświaty, zdrowia, hotelowych, agroturystyki i innych.

Teren znajduje się w obszarze założeń parkowo-pałacowych, w obszarze strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, w strefie ochrony historycznych układów ruralistycznych oraz w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej.

Pałac po remoncie i adaptacji może pełnić funkcję hotelu, pensjonatu, rezydencji lub ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego.

Budowla, w zabudowie wolnostojącej, dwu i trzykondygnacyjna na planie prostokąta otoczona XIX-wiecznym parkiem, porośniętym drzewami liściastymi, jak dęby, lipy, jesiony, klony itp., poprzeplatane drzewami iglastymi, np. jodły, świerki. Park wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 106/885/J z dnia 04.02.1987 r.

Pierwsza kondygnacja stanowi częściowo piwnicę, a częściowo podziemie, z pomieszczeniami użytkowymi, a trzecia kondygnacja stanowi częściowo poddasze użytkowe (prawe skrzydło) z wysoką wieżą umieszczoną w centralnej części budynku z wejściem, nad którym umieszczono herb. Do budowli prowadzi ciekawy podjazd kojarzący się z przerzuconym nad fosą mostkiem. Pałac wybudowano około 1760 roku. Zbudowany w stylu baroku i klasycyzmu z eklektycznymi elementami (kompozycja łącząca elementy z różnych stylów, epok i kierunków artystycznych). Zbudowali go von Üchritz’owie, do których należała ta część Grabiszyc. W drugiej połowie XIX wieku majątek należał już do Paula Rüdigera, lecz właściciel w nim rzadko przebywał. Na miejscu mieszkał jego pełnomocnik Hoffmann. W tym czasie pałac został dwukrotnie przebudowany. Gruntowną przebudowę przeszedł w 1870 roku, kiedy to uzyskał obecną formę.

Od 1948 roku w pałacu mieściła się Szkoła Podstawowa im Jana Brzechwy, którą zlikwidowano w 2017 roku z powodu zbyt małej ilości uczniów. Budynek pałacu jest położony w południowo-zachodniej części kompleksu, na skarpie, poniżej terenu, który zabezpieczony jest murem oporowym z barierami. Do budynku prowadzi droga utwardzona kostką betonową, w kształcie półkola. Teren ok 35 m między drogą publiczną a drogą wewnętrzną stanowi obniżoną skarpę z ławkami parkowymi (mały ,,amfiteatr”).

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE PAŁACU:

Pałac posiada instalacje po zlikwidowanej szkole podstawowej. W przypadku przebudowy / dostosowania wnętrz do nowego sposobu użytkowania należy przyjąć konieczność wykonania nowych instalacji, zgodnych z obowiązującymi normami i nowym sposobem użytkowania.

 • instalacja elektryczna – czynna
 • instalacja wodni-kanalizacyjna – konieczne podpięcie wody i wykonanie zbiornika na nieczystości lub przydomowej oczyszczalni
 • instalacja centralnego ogrzewania. w kotłowni wybudowanej w piwnicy, opalanej paliwem stałym brakuje pieca – konieczność zainstalowania nowego źródła ciepła, w budynku są grzejniki różnego typu (żeberkowe żeliwne i blaszane oraz rurowe).

DANE TECHNICZNE:

Powierzchnia działki – 14.000,00 m2
Powierzchnia budynku netto – 1.612,42 m2
w tym: – pow. użytkowa – 1.149,45 m2
w tym:- przyziemie – 178,27 m2
– parter – 527,61 m2
– druga kondygnacja – – 443,57 m2
– pow. piwnic – 302,57 m2
– pow. strychu – 160,40 m2.

INFORMACJE DODATKOWE

• Piękne drewniane schody prowadzące na pierwsze piętro
• Wewnętrzne, płycinowe drzwi pałacowe z ozdobnymi gzymsami
• Płaskorzeźby sufitowe i ścienne
• Pałacowe drzwi zewnętrzne
• W holu głównym belkowy, drewniany sufit
• Przestronna, nasłoneczniona, największa sala położona na pierwszym piętrze o pow. 66,40 m2
• Kartusze herbowe nad głównym wejściem oraz na elewacji parkowej
• Świetliki w elewacji wieży frontowej
• Przestronne, duże okna z widokiem na park

Ze względu na wpis do rejestru zabytków przedmiotowy budynek podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Z uwagi na powyższe wszelkie podejmowane przez przyszłego właściciela lub posiadacza zabytku działania wymagać będą uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydanego w trybie decyzji administracyjnej. Właściciel lub posiadacz zabytku zobowiązany będzie do zabezpieczenia i utrzymania zabytku w jak najlepszym stanie, prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych oraz korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Ponadto zobowiązany będzie stosować się do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych.

Kontakt

Informacje dotyczące przedstawionej oferty można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnej:

Referacie Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Elizy Orzeszkowej 11B,
parter pok. nr 11
telefon 75 721 14 66 wew. 41.