Petycje

Podstawy prawne

Akty prawne regulujące kwestie petycji:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Wzór petycji