Sprzedaż węgla

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), informuję że Gmina Leśna przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Kolejne informacje w sprawie sprzedaży węgla mieszkańcom będą publikowane w tej zakładce oraz na stronie BIP


PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA W 2022 ROKU PO PREFERENCYJNEJ CENIE W GMINIE LEŚNA

 1. Mieszkańcy Leśnej będą zaopatrywani w węgiel krajowy – z Polskiej Grupy Górniczej S.A. z Katowic.
 2. Po dowiezieniu węgla do Składu opału Dol-Ma przy ul. Baworowo 17 w Leśnej mieszkańcy, którym przysługuje zakup po cenie preferencyjnej i złożyli odpowiedni wniosek w Urzędzie Miejskim w Leśnej, zostaną niezwłocznie powiadomieni na podany we wniosku numer telefonu lub adres e-mail.
 3. Powiadomienia będą wykonywane według kolejności składanych w urzędzie wniosków.
 4. Uprawnione gospodarstwa domowe, aby nabyć węgiel po preferencyjnej cenie, muszą w tym celu w ciągu 7 dni od powiadomienia dokonać wpłaty i w tym terminie odebrać węgiel.
 5. Cena węgla dla mieszkańców wynosi:
  • 2.700,00 zł za 1,5 tony;
  • 1.800,00 zł za 1 tonę;
  • 900,00 zł za 0,5 tony.
 6. Minimalna ilość zakupu w 2022 roku to 0,5 tony węgla, a maksymalna – 1,5 t.
 7. Jak i gdzie należy zapłacić za węgiel? Wpłaty trzeba dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Leśnej: 14 8392 0004 4200 1368 3000 0030 – lub gotówką wpłata również w banku.
  W treści przelewu podajemy:
  • Imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby uprawionej do zakupu węgla;
  • Rodzaj i wagę węgla;
 8. Po zarejestrowaniu wpłaty przez pracowników Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego
  w Leśnej, zostanie wystawiona faktura VAT uprawniająca do odbioru węgla.
 9. Mieszkańcy nie muszą odbierać faktury w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego,
  ponieważ faktury będą wysyłane bezpośrednio do składu opału.
 10. Jeżeli ktoś chce mieć dla siebie fakturę, może ją otrzymać w składzie opału w momencie
  odbioru węgla.

Zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej Gminy Leśna.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

 • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
 • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

 • do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
 • do 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia  2023 r.

Według ww. ustawydo zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Leśna będzie sprzedawać  mieszkańcom węgiel  – zgodnie z ustawą – po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.  Do tej ceny nie wlicza się jednak kosztów transportu od punktu odbioru (skład przy ul. Baworowo w Leśnej) do danego gospodarstwa domowego.

Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Gminy Leśna.

Wzór wniosku o preferencyjny zakup węgla w Gminie Leśna – pdf

Wzór wniosku o preferencyjny zakup węgla w Gminie Leśna – doc