Sprzedaż węgla

Kolejne informacje w sprawie sprzedaży węgla mieszkańcom będą publikowane w tej zakładce oraz na stronie BIP


Informacja o cenie węgla sortymentu orzech dostarczanego po 24 kwietnia 2023 roku w Gminie Leśna w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w 2023 roku

Burmistrz Leśnej informuje, że cena węgla sortymentu orzech dostarczanego po 24 kwietnia 2023 roku dla odbiorców z Gminy Leśna wynosi 1900 zł za jedną tonę.

Cena ta wynika z wydłużenia trasy dostawy i konieczności poniesienia dodatkowych kosztów transportu, bezpośrednio z kopalni na Śląsku.

Wszystkie dostawy węgla są z Polskiej Grupy Górniczej S.A. z Katowic.

/-/ z up. Burmistrza
Marcin Mirecki
Zastępca Burmistrza Leśnej


Informacja o cenie węgla sortymentu kostka dostarczanego w kwietniu 2023 roku w Gminie Leśna w ramach zakupu preferencyjnego  paliwa stałego  z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w 2023 roku

Burmistrz Leśnej informuje, że cena  węgla sortymentu kostka dostarczanego w kwietniu 2023 roku dla odbiorców z Gminy Leśna wynosi 1900 zł za jedną tonę.

Cena ta wynika z wydłużenia  trasy dostawy i konieczności poniesienia dodatkowych kosztów transportu, bezpośrednio z kopalni na Śląsku.

Wszystkie dostawy węgla są z Polskiej Grupy Górniczej S.A. z Katowic.

/-/ z up. Burmistrza
Marcin Mirecki
Zastępca Burmistrza Leśnej


Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), informuję że Gmina Leśna przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 roku.


Informacja Burmistrza Leśnej dotycząca realizacji dostaw węgla dla mieszkańców gminy w 2022 roku i 2023 roku

 1. Do realizacji dostaw węgla dla mieszkańców po cenie preferencyjnej do 2 000 zł  Gminie Leśna  wyznaczono Polską Grupę Górniczą z Katowic. W połowie listopada 2022 roku Gmina Leśna zobowiązana była do podpisania umowy na dostawy do 30 grudnia 2022 roku następujących ilości węgla:
  • Węgla kamiennego sortymentu kostka 216 ton – dostaliśmy 154 tony,
  • Węgla kamiennego sortymentu orzech 243 tony – dostaliśmy 26 ton,
  • Węgla kamiennego sortymentu ekogroszek 54 tony – dostaliśmy 26 ton.
 2. Tymczasem do końca 2022 roku mieszkańcy złożyli 645 wniosków i zgłosili zapotrzebowanie w 2022 roku na: ekogroszk – 210 ton, kostkę, 228 ton, orzecha – 454 tony. 
 3. Pod koniec grudnia ubiegłego roku PGG  z Katowic przysłała aneks do umowy, przenoszący zaległe dostawy z umowy na realizację w 2023 roku. Zapowiedziano uwzględnienie w umowach na 2023 rok zapotrzebowań nie ujętych w umowie za rok poprzedni.
 4. W styczniu 2023 roku mieliśmy dostać z zaległości: 216 ton orzecha  i 25 ton ekogroszku. Dzięki naszym usilnym staraniom w styczniu 2023 r. ściągnęliśmy prawie 57 ton zaległych dostaw kostki oraz ok. 142 tony orzecha i 25 ton sortymentu ekogroszek.
 5. Umowa z 2022 roku zostanie więc wkrótce zrealizowana. Nie oznacza to jednak  dostarczenia mieszkańcom takich ilości węgla za 2022 rok, które wynikają ze złożonych wniosków. Dlatego Gmina cały czas realizuje zapotrzebowanie mieszkańców na 2022 rok. Jak zostanie zrealizowane, zacznie się  dostarczanie węgla z wniosków na 2023 rok.
 6. Na 2023 Gmina Leśna ma podpisaną umowę z PGG z Katowic na dostawy:
  • Sortymentu orzech – 513 ton
  • Sortymentu Groszek II (ekogroszek) – 405 ton
  • Sortymentu Kostka – 135 ton.

Te ilości powinny w całości pokryć potrzeby zgłoszone przez mieszkańców w 2022 i 2023 roku.

Burmistrz Leśnej


PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA W 2023 ROKU PO PREFERENCYJNEJ CENIE W GMINIE LEŚNA

 1. Mieszkańcy Leśnej są zaopatrywani w węgiel krajowy – z Polskiej Grupy Górniczej S.A. z Katowic. 
 2. Po dowiezieniu węgla do Składu opału Dol-Ma przy ul. Baworowo 17 w Leśnej mieszkańcy, którym przysługuje zakup po cenie preferencyjnej i złożyli odpowiedni wniosek w Urzędzie Miejskim w Leśnej, zostaną niezwłocznie powiadomieni na podany we wniosku numer telefonu lub adres e-mail.
 3. Powiadomienia są wykonywane według kolejności składanych w urzędzie wniosków, według wybranego rodzaju węgla (ekogroszek, kostka, orzech).
 4. Uprawnione gospodarstwa domowe, aby nabyć węgiel po preferencyjnej cenie, muszą w tym celu w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia dokonać wpłaty i tym terminie odebrać węgiel.
 5. Cena węgla dla mieszkańców wynosi:
  • 2.775,00 zł za 1,5 tony;
  • 1.850,00 zł za 1 tonę;
  • 925,00 zł za  0,5 tony.
 6. Cena zakupu zwiększyła się w 2023 roku o 50 zł/tonę ze względu na wzrost podatku VAT za paliwo oraz zmianę punktu odbioru węgla z Lubania na Legnicę w celu przyśpieszenia dostaw i szybszej realizacji zaległości.
 7. Wpłat za węgiel trzeba dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Leśnej: 14 8392 0004 4200 1368 3000 0030 – lub gotówką – wpłata również w banku. 

W  treści przelewu podajemy:

 • Imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby uprawionej do zakupu węgla;
 • Rodzaj i wagę węgla.
 1. Po zarejestrowaniu wpłaty przez pracowników Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego w Leśnej, na nazwisko wnioskodawcy zostanie wystawiona faktura VAT uprawniająca do odbioru węgla. Faktury te będą wysyłane bezpośrednio do składu opału.
 2. W składzie opału Dol-Ma przy ul. Baworowo 17 w Leśnej – po dotarciu tam faktury – wnioskodawca może dokonać odbioru węgla. Transport od składu do punktu dostawy finansuje osoba odbierająca.

INFORMACJA O REALIZACJI  ZAKUPU WĘGLA W 2022 ROKU PO PREFERENCYJNEJ CENIE  W GMINIE LEŚNA – stan na 19.12.2022

 1. Pierwsze realizacje umowy dotyczyły dostaw do Gminy Leśna węgla kamiennego sortymentu kostka. Gmina dostała do tej pory: 8 grudnia  – 23,5 tony węgla rodzaju kostka, 10 grudnia – 2 transporty kostki tj. 52 tony, 14 grudnia – 25 ton kostki i 15 grudnia 26 ton kostki.  Razem do tej pory dla mieszkańców dostarczono ok. 126 ton węgla rodzaju kostka.
 2. 19 grudnia dostarczono pierwszy transport węgla rodzaju (sortymentu) orzech – 26 ton.
 3. Zapowiedziano kolejną dostawę na 29 grudnia i ma to być transport ok. 25 ton Retopalu – ekogroszku (miał trafić do Leśnej  17 grudnia).
 4. Cały węgiel, który do nas trafia to  węgiel krajowy – z Polskiej Grupy Górniczej S.A. z Katowic.  Gmina Leśna miała otrzymać z PGG do 30.12.2022 roku (wg umowy):
  • węgla kamiennego rodzaju kostka – 216 ton (dotychczasowa realizacja – ok. 126 ton),
  • węgla kamiennego rodzaju orzech – 243 tony (dotychczasowa realizacja – ok. 26 ton),
  • węgla kamiennego rodzaju ekogroszek  – 54 tony (dotychczasowa realizacja –  0  ton).
 5. Zaopatrywanie w dostarczany węgiel (cena ustalona dla mieszkańców przez Burmistrza Leśnej to 1800 zł za tonę) następuje sukcesywnie wg dat składania wniosków – pierwsze składano 7 listopada 2022 roku.
 6. Monity, wnioski, ponaglenia składane do Polskiej Grupy Górniczej S.A. z Katowic nie dają rezultatu. Spółka informuje, że przesyła tyle węgla ile może. Ponoć i tak dostaliśmy do tej pory najwięcej węgla z okolicznych gmin.
 7. W tej sytuacji wątpliwe jest abyśmy w tym roku dostali jeszcze węgiel ponad jeden zapowiedziany transport. Tak wygląda w praktyce realizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Sporządził: Mirosław Słodziński

Urząd Miejski w Leśnej


PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA W 2022 ROKU PO PREFERENCYJNEJ CENIE W GMINIE LEŚNA

 1. Mieszkańcy Leśnej będą zaopatrywani w węgiel krajowy – z Polskiej Grupy Górniczej S.A. z Katowic.
 2. Po dowiezieniu węgla do Składu opału Dol-Ma przy ul. Baworowo 17 w Leśnej mieszkańcy, którym przysługuje zakup po cenie preferencyjnej i złożyli odpowiedni wniosek w Urzędzie Miejskim w Leśnej, zostaną niezwłocznie powiadomieni na podany we wniosku numer telefonu lub adres e-mail.
 3. Powiadomienia będą wykonywane według kolejności składanych w urzędzie wniosków.
 4. Uprawnione gospodarstwa domowe, aby nabyć węgiel po preferencyjnej cenie, muszą w tym celu w ciągu 7 dni od powiadomienia dokonać wpłaty i w tym terminie odebrać węgiel.
 5. Cena węgla dla mieszkańców wynosi:
  • 2.700,00 zł za 1,5 tony;
  • 1.800,00 zł za 1 tonę;
  • 900,00 zł za 0,5 tony.
 6. Minimalna ilość zakupu w 2022 roku to 0,5 tony węgla, a maksymalna – 1,5 t.
 7. Jak i gdzie należy zapłacić za węgiel? Wpłaty trzeba dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Leśnej: 14 8392 0004 4200 1368 3000 0030 – lub gotówką wpłata również w banku.
  W treści przelewu podajemy:
  • Imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby uprawionej do zakupu węgla;
  • Rodzaj i wagę węgla;
 8. Po zarejestrowaniu wpłaty przez pracowników Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego
  w Leśnej, zostanie wystawiona faktura VAT uprawniająca do odbioru węgla.
 9. Mieszkańcy nie muszą odbierać faktury w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego,
  ponieważ faktury będą wysyłane bezpośrednio do składu opału.
 10. Jeżeli ktoś chce mieć dla siebie fakturę, może ją otrzymać w składzie opału w momencie
  odbioru węgla.

Zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej Gminy Leśna.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

 • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
 • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

 • do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
 • do 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia  2023 r.

Według ww. ustawydo zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Leśna będzie sprzedawać  mieszkańcom węgiel  – zgodnie z ustawą – po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.  Do tej ceny nie wlicza się jednak kosztów transportu od punktu odbioru (skład przy ul. Baworowo w Leśnej) do danego gospodarstwa domowego.

Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Gminy Leśna.

Wzór wniosku o preferencyjny zakup węgla w Gminie Leśna – pdf

Wzór wniosku o preferencyjny zakup węgla w Gminie Leśna – doc