Tag: PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

W dniu 09.06.2021 r. Gmina Leśna podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr  UM01-65150-UM0100113/19  pn: „Rozwój społeczno-gospodarczy gminy Leśna i poprawa warunków życia jej mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Złotniki Lubańskie”.

READ MORE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Skip to content