Tag: sołtys

Kandydaci na sołtysów i członków rad sołeckich w 10 sołectwach gminy Leśna w wyborach 5 listopada 2023 roku

W związku z upływem kadencji organów samorządu wiejskiego Burmistrz Leśnej zarządził na niedzielę, 5 listopada 2023 roku wybory sołtysów sołectw i członków rad sołeckich w Sołectwach: Bartoszówka, Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie, Miłoszów, Smolnik, Stankowice, Świecie, Wolimierz,

READ MORE Kandydaci na sołtysów i członków rad sołeckich w 10 sołectwach gminy Leśna w wyborach 5 listopada 2023 roku

22 października 2023 – Wybory sołtysów i rad sołeckich w 10 sołectwach gminy Leśna

W związku z upływem kadencji organów samorządu wiejskiego Burmistrz Leśnej zarządził (Zarządzenie Burmistrza Leśnej nr 235/2023 z 31 sierpnia 2023 r.) wybory sołtysów sołectw i członków rad sołeckich w Sołectwach: Bartoszówka, Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie,

READ MORE 22 października 2023 – Wybory sołtysów i rad sołeckich w 10 sołectwach gminy Leśna

Skip to content