Tag: sołtys

22 października 2023 – Wybory sołtysów i rad sołeckich w 10 sołectwach gminy Leśna

W związku z upływem kadencji organów samorządu wiejskiego Burmistrz Leśnej zarządził (Zarządzenie Burmistrza Leśnej nr 235/2023 z 31 sierpnia 2023 r.) wybory sołtysów sołectw i członków rad sołeckich w Sołectwach: Bartoszówka, Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie,

READ MORE 22 października 2023 – Wybory sołtysów i rad sołeckich w 10 sołectwach gminy Leśna

Skip to content