Terminarz płatności

styczeń

10.01.2021 r. – termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele składowe, działki na cele rekreacyjne

25.01.2021 r. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

30.01.2021 r. – termin płatności I raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


luty

10.02.2021 r. – t termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele składowe, działki na cele rekreacyjne

15.02.2021 r. – termin płatności 1 raty podatku od środków transportowych

25.02.2021 r. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


marzec

10.03.2021 r. – termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele składowe, działki na cele rekreacyjne

15.03.2021 r. – termin płatności 1 raty podatków: rolnego, leśnego, nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego

25.03.2021 r. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

31.03.2021 r. – termin płatności użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej


kwiecień

10.04.2021 r. – termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele składowe, działki na cele rekreacyjne

25.04.2021 r. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


maj

10.05.2021 r. – termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele składowe, działki na cele rekreacyjne

15.05.2021 r. – termin płatności 2 raty podatków: rolnego, leśnego, nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego

25.05.2021 r. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

31.05.2021 r. – termin płatności II raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


czerwiec

10.06.2021 r. – termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele składowe, działki na cele rekreacyjne

25.06.2021 r. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


lipiec

10.07.2021 r. – termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele składowe, działki na cele rekreacyjne

25.07.2021 r. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


sierpień

10.08.2021 r. – termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele składowe, działki na cele rekreacyjne

25.08.2021 r. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


wrzesień

10.09.2021 r. – termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele składowe, działki na cele rekreacyjne

15.09.2021 r. – termin płatności 2 raty podatku od środków transportowych

15.09.2021 r. – termin płatności 3 raty podatków: rolnego, leśnego, nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego

25.09.2021 r. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

30.09.2021 r. – termin płatności III raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


październik

10.10.2021 r. – termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele składowe, działki na cele rekreacyjne

25.10.2021 r. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


listopad

10.11.2021 r. – termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele składowe, działki na cele rekreacyjne

15.11.2021 r. – termin płatności 4 raty podatków: rolnego, leśnego, nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego

25.11.2021 r. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


grudzień

10.12.2021 r. – termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele składowe, działki na cele rekreacyjne

25.12.2021 r. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UWAGA!

Terminy płatności czynszu dzierżawnego za działki na cele rolne, ogródki przydomowe określone są w umowach cywilnoprawnych.