Terminarz płatności

styczeń

10 stycznia br. – termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele składowe, działki na cele rekreacyjne

25 stycznia br. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

30 stycznia br. – termin płatności I raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


luty

15 lutego br. – termin płatności 1 raty podatku od środków transportowych

10 lutego br. – t termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele składowe, działki na cele rekreacyjne

25 lutego br. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


marzec

10 marca br. – termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele składowe, działki na cele rekreacyjne

15 marca br. – termin płatności 1 raty podatków: rolnego, leśnego, nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego

25 marca br. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

31 marca br. – termin płatności użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej


kwiecień

10 kwietnia br. – termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele składowe, działki na cele rekreacyjne

25 kwietnia br. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


maj

10 maja br. – termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele składowe, działki na cele rekreacyjne

15 maja br. – termin płatności 2 raty podatków: rolnego, leśnego, nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego

25 maja br. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

31 maja br. – termin płatności II raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


czerwiec

10 czerwca br. – termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele składowe, działki na cele rekreacyjne

25 czerwca br. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


lipiec

10 lipca br. – termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele składowe, działki na cele rekreacyjne

25 lipca br. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


sierpień

10 sierpnia br. – termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele składowe, działki na cele rekreacyjne

25 sierpnia br. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


wrzesień

10 września br. – termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele składowe, działki na cele rekreacyjne

15 września br. – termin płatności 2 raty podatku od środków transportowych

15.września br. – termin płatności 3 raty podatków: rolnego, leśnego, nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego

25 września br. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

30 września br. – termin płatności III raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


październik

10 października br. – termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele składowe, działki na cele rekreacyjne

25 października br. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


listopad

10 listopada br. – termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele składowe, działki na cele rekreacyjne

15 listopada br. – termin płatności 4 raty podatków: rolnego, leśnego, nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego

25 listopada br. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


grudzień

10 grudnia br. – termin płatności za czynsz najmu mieszkania oraz czynsz dzierżawny za pomieszczenia gospodarcze, garaże, działki na cele składowe, działki na cele rekreacyjne

25 grudnia br. – termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UWAGA!

Terminy płatności czynszu dzierżawnego za działki na cele rolne, ogródki przydomowe określone są w umowach cywilnoprawnych.