Pomoc dla Ukrainy

Apel Rady Miejskiej i Burmistrza Leśnej

28 lutego, podczas sesji Rady Miejskiej w Leśnej, Rada Miejska na wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej Małgorzaty Borysiewicz oraz Burmistrza Leśnej Szymona Surmacza przyjęła przez aklamację publikowaną poniżej treść apelu. Apel zostanie przekazany ambasadzie Ukrainy, ambasadzie Federacji Rosyjskiej i polskim Ministerstwom: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Spraw Zagranicznych.

Rada Miejska w Leśnej oraz Burmistrz Leśnej wyrażają solidarność z Ukrainą i w pełni potępiają wrogi i haniebny akt agresji, dokonany przez Federację Rosyjską. Atak ze strony Rosji musi spotkać się ze stanowczym sprzeciwem ze strony wszystkich ludzi dobrej woli, całego demokratycznego świata.

Rosyjska agresja na Ukrainę jest wymierzona w pokój na świecie, a w pierwszej kolejności niesie zagrożenie dla Europy. Jest zagrożeniem dla rozwoju miast i wsi oraz pomyślności i bezpieczeństwa ich mieszkańców bez względu na miejsce zamieszkania.

Mieszkańcy Gminy Leśna doskonale wiedzą, znając opowieści swoich rodziców i dziadków, jak ogromne straty społeczne w postaci migracji, podziału rodzin i ludzkich tragedii niesie wojna.
Setki rodzin mieszkających na terenie naszej gminy, ma swoje korzenie na tej samej ukraińskiej ziemi, która po osiemdziesięciu latach znowu płynie krwią. Patrzymy dziś na przerażonych ludzi, zmuszanych do opuszczenia ziemi swoich ojców i widzimy naszych bliskich – ofiary sowieckiego reżimu, który przez dekady zmieniał formę, ale pozostał niezmienny w swej brutalności i bezwzględności. Tej przemocy mówimy stanowcze NIE!

Obywatele wolnej i niepodległej Ukrainy! Przesyłamy Wam wyrazy wsparcia. Chcemy Wam powiedzieć, jesteśmy z Wami i udzielimy Wam niezbędnej pomocy.

Wytrwajcie. Ukraina musi być wolna i niepodległa!

Jak pomagać?

W wojennym chaosie najważniejsza jest ludzka solidarność, ale równie ważne jak gotowość do niesienia pomocy jest robienie to w sposób uporządkowany i prawidłowo zorganizowany.

Nie wiemy ile osób będzie potrzebować naszej pomocy na miejscu – na terenie gminy, nie wiemy ilu uchodźców do nas trafi, jakie będą mieli potrzeby, w jakim będą wieku, czy będą potrzebować odzieży, pracy, specjalnych leków jak insulina, środków czystości, a może specjalistycznego sprzętu jak wózek inwalidzki czy wózek dziecięcy, czy nawet tak drobnych a jakże istotnych przedmiotów jak okulary.

Dlatego dzisiaj najważniejsza jest wiedza o tym co posiadacie a możecie oddać potrzebującym, a nie samo dostarczanie setek przedmiotów do gminnych magazynów.

To samo dotyczy pomocy wolontariackiej – na pewno przydadzą się tłumacze, pielęgniarki, opiekunki do dzieci, pomocnicy do drobnych prac. Ale kto i kiedy – jeszcze nie wiemy.

Dlatego dzisiaj zbieramy informacje, które będą dostępne dla naszych służb zarządzania kryzysowego.

Chcesz pomóc Ukrainie? Pomyśl w jaki sposób możesz pomagać, następnie wypełnij formularz i czekaj na dalsze informacje. Gdy zadeklarowana pomoc będzie potrzebna na pewno się do Ciebie odezwiemy.

ABC pomocy humanitarnej

  1. Każda pomoc powinna być dobrze zorganizowana i skoordynowana z działaniami służb i innych pomagających.
  2. Samorzutne, spontaniczne wyjazdy “z pomocą” zwiększają chaos na granicy i na drogach, pogarszają komunikację, utrudniają działania wyspecjalizowanych służb.
  3. Pamiętaj, że oprócz ludzi dobrego serca z zamieszania wojennego korzystają też cyniczni cwaniacy, żerujący na ludzkim nieszczęściu. Zachęcanie uchodźców do korzystania z nieformalnej pomocy może skończyć się dla nich tragicznie!
  4. Pamiętaj, że spokój, porządek, cierpliwości i gotowość do działania, są równie ważne jak samo działanie. Kiedy wszyscy rzucą się do spontanicznego pomagania, może to przynieść skutki odwrotne do zamierzeń.
  5. Zadeklaruj pomoc – zamiast działać na własną rękę.

Pomoc formalna dla uchodźców w gminie Leśna

Urząd Miejski w Leśnej udziela pomocy formalnej przy rejestracji osób, które przybyły z Ukrainy i zamieszkały na terenie Gminy Leśna. Prosimy o kierowanie przybyłych do Ratusza w Leśnej, do sekretariatu lub bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za pomoc w rejestracji i wypełnieniu formalności:

  • Zbigniew Sołtys, specjalista ds obrony cywilnej.
  • mail: obronacywilna@lesna.pl
  • Rynek 19, Ratusz w Leśnej, pokój nr 5, I piętro.

Pomagamy w uzyskaniu statusu uchodźcy, rejestracji w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, udzielamy innych informacji urzędowych oraz możliwościach uzyskania wsparcia materialnego.

Informacje kontaktowe

Napisz do gminnego zespołu ds pomocy uchodźcom z wojny na Ukrainie:

ukraina@lesna.pl