Deklaracje pomocy dla Ukrainy i uchodźców

Zachęcamy Mieszkańców Gminy Leśna do wyrażania solidarności z Ukrainą poprzez pomoc rzeczową, wolontariat, udostępnienie miejsc noclegowych lub oferty pracy. W wojennym chaosie najważniejsza jest ludzka solidarność, ale równie ważne jak gotowość do niesienia pomocy jest robienie to w sposób uporządkowany i prawidłowo zorganizowany.

Nie wiemy ile osób będzie potrzebować naszej pomocy na miejscu – na terenie gminy, nie wiemy ilu uchodźców do nas trafi, jakie będą mieli potrzeby, w jakim będą wieku, czy będą potrzebować odzieży, pracy, specjalnych leków jak insulina, środków czystości, a może specjalistycznego sprzętu jak wózek inwalidzki czy wózek dziecięcy, czy nawet tak drobnych a jakże istotnych przedmiotów jak okulary.

Dlatego dzisiaj najważniejsza jest wiedza o tym co posiadacie a możecie oddać potrzebującym, a nie samo dostarczanie setek przedmiotów do gminnych magazynów.

To samo dotyczy pomocy wolontariackiej – na pewno przydadzą się tłumacze, pielęgniarki, opiekunki do dzieci, pomocnicy do drobnych prac. Ale kto i kiedy – jeszcze nie wiemy.

Dlatego dzisiaj zbieramy informacje, które będą dostępne dla naszych służb zarządzania kryzysowego.

Chcesz pomóc Ukrainie? Pomyśl w jaki sposób możesz pomagać, następnie wypełnij poniższy formularz i czekaj na dalsze informacje. Gdy zadeklarowana przez Ciebie pomoc będzie potrzebna na pewno się do Ciebie odezwiemy.


Instrukcja:

  1. Podaj imię, telefon kontaktowy oraz miejscowość (pola obowiązkowe)
  2. Zaznacz rodzaj deklarowanej pomocy.
  3. Wypełnij pola które rozwiną się po zaznaczeniu. Wypełnij tylko te pola, w których możesz zadeklarować pomoc. Pozostałe pozostaw puste.
  4. Po napisaniu wszystkiego – naciśnij przycisk “Submit” (Wyślij), Twoja deklaracja pomocy zostanie zarejestrowana w naszej bazie.