Władze Gminy

Burmistrz Leśnej:
Szymon Surmacz

Zastępca Burmistrza Leśnej:
Marcin Mirecki

Sekretarz Gminy:

Skarbnik Gminy:
Anna Niedźwiedź