Wodociągi i kanalizacja


WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY LEŚNA


Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody / odprowadzanie ścieków


Wykaz udzielonych i cofniętych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Leśna


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśna


Regulamin dowozu wody na terenie Gminy Leśna

Regulamin dowozu wody na terenie Gminy Leśna


Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wszelkich zgłoszeń dotyczących awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej można dokonywać:


Zgłaszanie zapotrzebowania na usługi asenizacyjne

Zapotrzebowanie na usługi asenizacyjne można zgłaszać pod numerem telefonu: 515 360 695

lub na adres: asenizacja@lesna.pl


Określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej


Montaż, wymiana, plombowanie wodomierza


Jakość wody przeznaczonej do spożycia