Wodociągi i kanalizacja

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody / odprowadzanie ścieków


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leśna


Regulamin dowozu wody na terenie Gminy Leśna

Regulamin dowozu wody na terenie Gminy Leśna


Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wszelkich zgłoszeń dotyczących awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej można dokonywać pod numerem telefonu: 515 360 718 lub 75 72 11 180


Zgłaszanie zapotrzebowania na usługi asenizacyjne

Zapotrzebowanie na usługi asenizacyjne można zgłaszać pod numerem telefonu: 515 360 695


Harmonogram pracy inkasenta

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną praca inkasenta w terenie zostaje wstrzymana do odwołania.


Określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej


Montaż, wymiana, plombowanie wodomierza


Jakość wody przeznaczonej do spożycia