Wodociągi i kanalizacja

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wszelkich zgłoszeń dotyczących awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej można dokonywać pod numerem telefonu: 75 72 11 180 lub 515 360 718


Zgłaszanie zapotrzebowania na usługi asenizacyjne

Zapotrzebowanie na usługi asenizacyjne można zgłaszać pod numerem telefonu: 515 360 695


Harmonogram pracy inkasenta


Określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej


Montaż, wymiana, plombowanie wodomierza


Jakość wody przeznaczonej do spożycia