Wolontariat

Punkt wolontariatu znajduje się przy ul. Pocztowej 10 w Leśnej i prowadzony jest przez Pełnomocnika Burmistrza ds. wolontariatu Joannę Świerk.

Zarządzenie nr 104/2021 Burmistrza Leśnej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. wolontariatu w Urzędzie Miejskim w Leśnej

Punkt czynny jest w każdy piątek w godzinach od 11:00 do 14:00. W pozostałe dni kontakt z pełnomocnikiem możliwy jest w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnej, przy ul. Orzeszkowej 11 b, pok. 34, telefonicznie pod nr 794 640 660 lub mailowo wolontariat@lesna.pl.

Do punktu można przynosić odzież, obuwie, tekstylia, książki, chemię, drobne wyposażenie mieszkania (kubki, talerze, czajniki, sztućce itp.).

Obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania rzeczy pod drzwiami punktu.

Regulamin punktu wolontariatu

 1. Z pomocy punktu mogą korzystać osoby, których dotyczy:
  • ubóstwo,
  • sieroctwo,
  • bezdomność,
  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • długa lub ciężka choroba,
  • przemoc w rodzinie,
  • seniorzy 70+,
  • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • trudność w integracji,
  • zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa np: pożar.
 1. W punkcie prowadzony jest rejestr osób korzystających z pomocy oraz rodzaju otrzymanego wsparcia.
 2. Osoba prowadząca punkt ma prawo zweryfikować:
  • sytuację życiową osoby, która zwraca się o pomoc oraz osób z nią zamieszkujących,
  • źródło dochodów,
  • sytuację zawodową,
  • stan zdrowia,
  • sytuację rodzinną.
 3. W przypadku braku zgody na wpisanie do rejestru i/lub przeprowadzenie wywiadu potwierdzającego sytuację materialną i życiową, pomoc nie zostanie udzielona.
 4. Punkt przyjmuje używane i nowe: odzież, koce, pościele, meble, wyposażenie mieszkania. Ze względów higienicznych prosimy nie przynosić bielizny..
 5. Rzeczy do Punktu można przynosić po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny ich dostarczenia.