Wolontariat w Urzędzie Miejskim

Punkt wolontariatu

Punkt wolontariatu prowadzony jest przez pełnomocnika Burmistrza Leśnej ds wolontariatu – Joannę Świerk.

W celu skorzystania z pomocy rzeczowej należy umówić się telefonicznie:

Kontakt:

Lokalizacja:

Regulamin punktu wolontariatu

 1. Z pomocy punktu mogą korzystać osoby, których dotyczy:
 • ubóstwo,
 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długa lub ciężka choroba,
 • przemoc w rodzinie,
 • seniorzy 70+,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • trudność w integracji,
 • zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa np: pożar.
 1. W punkcie prowadzony jest rejestr osób korzystających z pomocy oraz rodzaj otrzymanego wsparcia.
 2. Osoba prowadząca punkt ma prawo zweryfikować sytuację życiową osoby, której udzielana jest pomoc oraz osób z nią zamieszkujących, na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Ośrodki Pomocy Społecznej.
 3. W przypadku braku zgody na wpisanie do rejestru lub przeprowadzenie wywiadu potwierdzającego sytuację materialną i życiową osoby objętej pomocą, pomoc nie zostanie udzielona.
 4. Punkt przyjmuje używane i nowe: odzież, koce, pościele, meble, wyposażenie mieszkania, sprzęt ogrodniczy, narzędzia itp. przekazywane dary powinny być w stanie nadającym się do użycia, oceny przydatności przekazywanych darów dokonuje osoba przyjmująca.
 5. Rzeczy do Punktu można przynosić po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny ich dostarczenia.
 6. Skorzystanie z pomocy będzie możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym, podczas którego zostanie ustalony termin spotkania.