Wspólna Przestrzeń

Konsultacje społeczne dotyczące planowania przestrzennego w Gminie Leśna

Podziel się z nami opinią na temat jak gmina Leśna ma wyglądać, jak powinniśmy zagospodarować niewykorzystane budynki i przestrzenie Dolwisu czy dworca PKP. Leśna jest wspólnym domem niemal 10.000 mieszkańców, mających różne potrzeby i pomysły. Chcemy, żeby nasza gmina stała się miejscem wyjątkowym, będącym atrakcyjnym miejscem do życia dla obecnych mieszkańców i dla przyszłych pokoleń.

Chcemy poznać Państwa zdanie. Zachęcamy do obejrzenia poniższych wizualizacji a następnie wypełnienie ankiety.

Wizualizacje zmian

Wypełnij ankietę

Ankiety są pierwszym etapem pogłębionych konsultacji społecznych z zakresu planowania przestrzennego. Zebrane odpowiedzi posłużą władzom gminy do opracowania programów (w tym zapisów dotyczących planowania przestrzennego) zmierzających do poprawienia jakości życia estetyki i funkcjonalności wspólnej przestrzeni.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dostępnej tutaj

Prosimy o wypełnianie ankiet do 20 kwietnia 2021. Wyniki ankiet opublikujemy po tym terminie. Raport z badania ankietowego posłuży do opracowania wstępnych wytycznych i zaleceń dla władz gminy Leśna w cyklu warsztatów konsultacyjnych o których piszemy poniżej.

Warsztaty konsultacyjne i debata

Warsztaty to drugi etap konsultacji, podczas którego na bazie wyników ankiet zostaną wypracowane możliwe do realizacji rozwiązania planistyczne i wdrożeniowe.

Zebrane w ankietach opinie mieszkańców gminy posłużą do wytyczenia kierunków zmian, a zespół osób uczestniczących w warsztatach oceni i zaproponuje jak zebrane pomysły i opinie zmienić w możliwe do wykonania i sfinansowania programy. Do udziału w warsztatach zaprosimy lokalnych liderów – społeczników, radnych, sołtysów oraz ekspertów, którzy pomogą nam w zapisaniu konkretnych ustaleń organizacyjnych, prawnych i finansowych.

Przewidywany czas realizacji warsztatów to przełom kwietnia i maja 2021.

Ustalenia z warsztatów, zostaną opublikowane i przekazane mieszkańcom gminy a następnie omówione podczas debaty na żywo i w internecie. Będzie to ostatni etap konsultacji, po którym konkretne programy i pomysły, najlepiej ocenione przez leśniańską społeczność zostaną uwzględnione w dokumentach planistycznych i przedstawione Radzie Miejskiej w formie uchwał.

Ostatni etap konsultacji – debatę i uchwały Rady Miejskiej planujemy do końca czerwca 2021.

Dodatkowe materiały


Konsultacje społeczne są prowadzone w ramach projektu „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”, realizowanego przez Fundację Sendzimira w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Logotypu projektu: UE, POWER, RP, Fundacja Sendzimira