Wspólna Przestrzeń

Konsultacje społeczne dotyczące planowania przestrzennego w Gminie Leśna

Podziel się z nami opinią na temat jak gmina Leśna ma wyglądać, jak powinniśmy zagospodarować niewykorzystane budynki i przestrzenie Dolwisu czy dworca PKP. Leśna jest wspólnym domem niemal 10.000 mieszkańców, mających różne potrzeby i pomysły. Chcemy, żeby nasza gmina stała się miejscem wyjątkowym, będącym atrakcyjnym miejscem do życia dla obecnych mieszkańców i dla przyszłych pokoleń.

Chcąc poznać Państwa zdanie prosiliśmy o wypełnienie ankiety. Odpowiedzi zbieraliśmy do 20 kwietnia.

Wizualizacje zmian

Badanie ankietowe

Ankiety są pierwszym etapem pogłębionych konsultacji społecznych z zakresu planowania przestrzennego. Zebrane odpowiedzi posłużą władzom gminy do opracowania programów (w tym zapisów dotyczących planowania przestrzennego) zmierzających do poprawienia jakości życia estetyki i funkcjonalności wspólnej przestrzeni.

Zakończyliśmy zbieranie Państwa opinii. Nadesłaliście 216 odpowiedzi. To bardzo dobry wynik, naszym zdaniem świadczy o tym że wielu mieszkańcom zależy na poprawieniu wspólnej leśniańskiej przestrzeni.

Szybkie podsumowanie ankiet można przejrzeć klikając na poniższy wykres.

Fragment odpowiedzi, wykres głosowania za ochroną krajobrazu kulturowego
https://docs.google.com/forms/d/1XTx5rFrP4zjQnP3pyvHcZlqTQ8TQR3DTLWpNwY0O1Bs/viewanalytics

Raport z badania ankietowego

Pełny raport przygotowany przez specjalistów z Fundacji Sendzimira podsumowujący opinie mieszkańców gminy Leśna zebrane w badaniu internetowym, opatrzony wnioskami i rekomendacjami można pobrać poniżej. Zachęcamy do lektury!

Warsztaty konsultacyjne

Warsztaty to drugi etap konsultacji, podczas którego na bazie wyników ankiet zostaną wypracowane możliwe do realizacji rozwiązania planistyczne i wdrożeniowe.

Zebrane w raporcie opinie mieszkańców gminy posłużą do wytyczenia kierunków zmian, a zespół osób uczestniczących w warsztatach oceni i zaproponuje jak zebrane pomysły i opinie zmienić w możliwe do wykonania i sfinansowania programy. Do udziału w warsztatach zaprosimy lokalnych liderów – społeczników, radnych, sołtysów oraz ekspertów, którzy pomogą nam w zapisaniu konkretnych ustaleń organizacyjnych, prawnych i finansowych.

Przewidywany czas realizacji warsztatów to 6-7 maja 2021.

Ustalenia z warsztatów, zostaną opublikowane i przekazane mieszkańcom gminy a następnie omówione podczas debaty na żywo i w internecie. Będzie to ostatni etap konsultacji, po którym konkretne programy i pomysły, najlepiej ocenione przez leśniańską społeczność zostaną uwzględnione w dokumentach planistycznych i przedstawione Radzie Miejskiej w formie uchwał.

Debata Wspólna Przestrzeń: wartość krajobrazu, zielona transformacja

Otwarta debata publiczna dotycząca planowania przestrzennego pt. Wspólna Przestrzeń: wartość krajobrazu, zielona transformacja, odbyła się w leśniańskim Domu Kultury, przy ul. Orzeszkowej 5a, w sobotę 26 czerwca 2021.

Zobacz nagranie ze spotkania:

Debata “Wspólna przestrzeń – Wartość krajobrazu – Zielona transformacja” 26.06.2021 OKiS w Leśnej

Zapoznaj się z artykułem dotyczącym wartości leśniańskiego krajobrazu prezentowanym podczas debaty.

Program:

  • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
  • Krajobraz kulturowy w Gminie Leśna
  • Rewitalizacja Rynku w Leśnej
  • Co z Dolwisem?
  • Poczęstunek
Plakat zapraszający na debatę

Ostatni etap konsultacji – uchwały Rady Miejskiej planujemy do końca czerwca 2021.

Materiały


Konsultacje społeczne są prowadzone w ramach projektu „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”, realizowanego przez Fundację Sendzimira w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Logotypu projektu: UE, POWER, RP, Fundacja Sendzimira