Zimowe utrzymanie dróg

Informacja dla mieszkańców Gminy Leśna dotycząca zimowego utrzymania dróg

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających przez Gminę Leśna odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu, ul. Dąbrowskiego 29c, 59- 800 Lubań.
Kontakt w godzinach pracy tj. 00 – 15 00 tel. 75 646 37 50, poza godzinami pracy 604 981 595.

Drogi wojewódzkie na terenie naszej gminy:

– droga nr 393 Lubań – Leśna
– droga nr 358 Włosień – Leśna – Świecie – Pobiedna – Czerniawa,
– droga nr 358 Włosień – Leśna – Świecie

Drogi powiatowe na terenie naszej gminy:

– droga nr 2463D Kościelniki Średnie – Bożkowice – Stankowice
– droga nr 2464D Bożkowice – Biedrzychowice
– droga nr 2464D Leśna – Bożkowice
– droga nr 2465D Kościelnik – Szyszkowa – Leśna
– droga nr 2467D Leśna – Miłoszów
– droga nr 2470D Miłoszów – Grabiszyce Górne
– droga nr 2476D Grabiszyce Dolne – Grabiszyce Górne
– droga nr 2477D Platerówka – Zalipie – Grabiszyce Dolne
– droga nr 2434D Leśna – ul. Kościuszki
– droga nr 2446D WolimierzWola Sokołowska – Pobiedna
– droga nr 2478D Złoty Potok – Zacisze

Drogi gminne

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiada Urząd Miejski w Leśnej. Kontakt  w godzinach pracy Urzędu 75 724 20 56 wew. 51, poza godzinami pracy Urzędu tel. 784 897 891