Bezpłatna infolinia wsparcia dla kobiet

Uruchomiona została nowa, bezpłatna infolinia wsparcia dla kobiet prowadzona przez Fundację Edukacji Społecznej.

Infolinia przeznaczona jest dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą dla znalezienia korzystnych rozwiązań w obszarze osobistym, rodzinnym i zawodowym. Konsultanci na infolinii oferują pomoc informacyjną i wsparcia m.in. w sytuacjach: przeżywania silnego stresu, obniżonego nastroju i depresji, kłopotów w związku i relacjach z ludźmi, trudności wychowawczych, problemów w życiu zawodowym, nieradzenia sobie z trudnymi emocjami, traumą, uzależnienia, doświadczenia przemocy psychicznej i fizycznej.

Skip to content