Badanie czynników warunkujących utrzymanie i powrót na rynek pracy osób ze starszych grup wiekowych na obszarze województwa dolnośląskiego

Na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w Wałbrzychu firma Grupa BST Sp. z o. o.
z Katowic realizuje badanie czynników warunkujących utrzymanie i powrót na rynek pracy osób ze starszych grup wiekowych na obszarze województwa dolnośląskiego. Głównym celem badania jest charakterystyka obecnej sytuacji osób starszych na dolnośląskim rynku pracy, analiza barier, problemów i potrzeb w zakresie ich zatrudnienia oraz wypracowanie i sformułowanie rekomendacji na rzecz wsparcia tych osób w utrzymaniu i powrocie na rynek pracy.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dla osób w wieku 55+. Zapewniamy, że badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w celach niekomercyjnych związanych z realizacją projektu.

LINK DO ANKIETY: Badanie czynników warunkujących utrzymanie i powrót na rynek pracy osób ze starszych grup wiekowych na obszarze województwa dolnośląskiego (badania-online.pl)

Skip to content