Wiata przy granicy – miejsce ekologiczno-edukacyjnych inicjatyw mieszkańców Sołectwa Miłoszów

W Miłoszowie na działce nr 791/11 została postawiona wiata biesiadna.
Na powyższe zadanie pn. “Wiata przy granicy – miejsce ekologiczno-edukacyjnych inicjatyw w Sołectwie Miłoszów” Gmina Leśna otrzymała dofinansowanie w kwocie 27.018,00 zł z Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.
Ponadto w ramach tego projektu zostały nasadzone rośliny miododajne.
Dzięki oddolnej inicjatywie członkiń Koła Gospodyń Wiejskich “Miłoszowianie” i zaangażowaniu mieszkańców wsi Miłoszów oraz klubu piłkarskiego “Granica Miłoszów” nieopodal wiaty zostały zamontowane domki dla owadów i “biblioteczka pod chmurką”.
Dodatkowo we wrześniu zostało pod zorganizowane spotkanie integracyjno-edukacyjne dla mieszkańców, które zapoczątkowało praktyczne użytkowanie wiaty jako miejsca ekologiczno-edukacyjnych inicjatyw w Sołectwie Miłoszów.

Skip to content