Realizacja programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w roku 2022

Gmina Leśna otrzymała w 2022 roku wsparcie ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025’’ Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych w wysokości 18 000,00 zł. Koszt całego przedsięwzięcia wraz z wkładem własnym zagwarantowanym przez Gminę wyniósł 22 500,00 zł. W tegorocznej edycji programu wsparcie otrzymały wszystkie placówki z terenu Gminy Leśna:

Miejsko-Gminne Przedszkole w Leśnej – Kwota dofinansowania 3 000 zł, wkład własny 750 zł, koszt realizacji zadania = 3 750 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej – Kwota dofinansowania 3 000 zł, wkład własny 750 zł, koszt realizacji zadania = 3 750 zł.

Szkoła Podstawowa w Smolniku – Kwota dofinansowania 12 000 zł, wkład własny 3 000 zł, koszt realizacji zadania = 15 000 zł.

W ramach programu placówki oświatowe zakupiły do bibliotek nowości czytelnicze, lektury a także wyposażenie takie jak regał, drukarka, tonery czy przekładki do książek.   

Skip to content