Dolnośląskie Śniadanie Biznesowe dla MŚP w Lubaniu

Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o. o. mają zaszczyt zaprosić na Dolnośląskie Śniadanie Biznesowe dla Małych Średnich Przedsiębiorstw, które odbędzie się w piątek 03.03.2023 r. o godz. 09:00 w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu, ul. Tadeusza Kościuszki 4.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną:

  • oferta nowego inkubatora przedsiębiorczości triQube tworzonego przez DAWG,
  • oferta wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w postaci dotacji, pożyczek
    i projektów,
  • możliwości wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie Funduszy
    Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027,
  • kwestie dotyczące propozycji dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców.

    Po prezentacjach przewidziana jest dyskusja, możliwość zadawania pytań oraz poczęstunek.
Przedsiębiorcy zainteresowani wzięciem udziału w spotkaniu proszeni są o kontakt z Panią Agnieszką Śliwińską, e-mail: a.sliwinska@lesna.pl, tel. 75-721-12-39.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE W URZĘDZIE MIEJSKIM W LEŚNEJ (RYNEK 19 – RATUSZ) W POKOJU NUMER 10 (u PANI AGNIESZKI ŚLIWIŃSKIEJ) MOŻNA PODPISAĆ PETYCJĘ POPIERAJĄCĄ PROJEKT USTAWY “DOBROWOLNY ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W POLSCE”.
Petycję może podpisać każdy mieszkaniec, który ukończył 18 rok życia. Petycja będzie dostępna do podpisu w godzinach pracy Urzędu Miejskiego do dnia 2 marca 2023 roku włącznie.

Skip to content