Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację w Gminie Leśna w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych

W załączeniu zamieszczamy Zarządzenie nr 52/2023 Burmistrza Leśnej w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację w Gminie Leśna w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych.

Wynik konkursu znajduje się także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnej:

Wyniki konkursów | BIP – Urząd Miejski w Leśnej (nv.pl)

Skip to content